Skip to content

Hanzalah Bin Abu Amir: Biodata dan Kisah Hidupnya

hanzalah

Siapakah sahabat nabi yang bernama Hanzalah bin Abu Amir? Artikel ini akan membincangkan salah seorang sahabat nabi yang hebat iaitu Hanzalah.

Siapakah Hanzalah Bin Abu Amir

  1. Hanzalah bin Abu Amir merupakan sahabat Rasulullah SAW dari kaum Anshar dan merupakan keturunan Bani Aus.
  2. Beliau gugur syahid pada pertempuran Uhud dan meninggalkan seorang anak lelaki yang bernama Abdullah.
  3. Beliau merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang hampir-hampir dapat membunuh Abu Sufyan sewaktu peperangan Uhud terjadi.
  4. Beliau adalah seorang sahabat yang diberi gelaran “غِسِّيل الملائكة” yang bermaksud “dimandikan malaikat” setelah kewafatannya di medan perang.

Nama Dan Salasilah Keturunan Hanzalah Bin Abu Amir

Nama lengkap beliau adalah Hanzalah bin Abu Amir bin Shaifi bin Zaid bin Umayyah bin Dhabi’ah. Beliau merupakan anak kepada Abu Amir. Abu Amir merupakan pemuka kaum Aus yang merupakan salah satu dari dua kabilah di Madinah. Selain seorang yang terkemuka di kaum Aus, Abu Amir juga adalah seorang bangsawan dan memiliki harta yang melimpah yang membuatkan dia menjadi orang yang disegani dan sangat dihormati oleh kaumnya, semua yang diarahkan beliau pasti akan ditaati oleh mereka.

Namun sayangnya Abu Amir dengki dan membenci Rasulullah SAW. Dia tidak mahu menerima ajakan Rasulullah SAW untuk masuk Islam dan memilih untuk pergi meninggalkan Madinah. Hanzalah pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi membunuh bapanya, Abu Amir disebabkan kedengkiannya terhadap baginda. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkannya. Abu Amir pada akhirnya meninggal dalam keadaan kafir.

Kisah Hanzalah Bin Abu Amir Di Perang Uhud

Sebelum terjadinya peperangan uhud, Rasulullah SAW menikahkan beliau dengan anak perempuan dari seorang pembesar Madinah iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya tersebut bernama Jamilah.

Pada malam sebelum berangkatnya kaum muslimin ke medan Uhud, Hanzalah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi berjumpa dengan istrinya. Lalu Rasulullah SAW pun tersenyum dan mengizinkannya untuk pergi menemui istrinya. Walaupun baru sahaja menikah, namun alasan itu tidak membuatkannya untuk berhenti dari berjihad di jalan Allah SWT. Setelah menemui istrinya beliau pun bergegas semula menyertai ke pasukannya dalam keadaan belum sempat melaksanakan mandi junub.

Pada keesokan harinya, ketika sedang terjadinya perang di medan Uhud, beliau sangat berani menghadapi pasukan-pasukan musuh. Berkat keberanian beliau beserta sahabat-sahabat yang lainnya kaum muslimin pada saat itu berjaya mendekati Abu Sufyan bin Harb yang merupakan pemimpin kaum musyrikin pada peperangan Uhud tersebut.

Hanzalah tanpa ada rasa takut mendekati Abu Sufyan dan dengan beraninya menebas kaki kuda yang dinaiki Abu Sufyan sehingga dia pun terjatuh ke tanah. Akan tetapi belum sempat Hanzalah menyerang Abu Sufyan, takdir Allah menghendaki sebaliknya. Tusukan sebuah tombak menembusi tubuhnya Hanzalah dan beliau pun jatuh. Tombak tersebut telah dilempar oleh Syaddan bin Aswad yang bertindak untuk melindungi Abu Sufyan. Hanzalah pun akhirnya gugur syahid di medan perang tersebut.

Pada waktu selesainya peperangan Uhud, kaum muslimin menyaksikan sahabat-sahabat mereka yang telah gugur syahid di sana. Sampailah pada akhirnya pandangan mereka pun tertumpu kepada sekujur tubuh yang syahid. Mereka terkejut melihat tubuh tersebut yang berada dalam keadaan basah seperti baru sahaja selepas dimandikan. Terdapat titisan air yang berada di dahi jasad tersebut yang mengalir dari ubun-ubunnya. Itulah jasad Hanzalah!

Melihat kejadian itu Rasulullah SAW pun bersabda: “Carilah isteri Hanzalah! Dan tanyakanlah tentang Hanzalah kepadanya!” Kata Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabatnya. Lalu pergilah mereka kepada isteri Hanzhalah yang bernama Jamilah binti Abdillah bin Ubay bin Salul dan bertanya kepadanya tentang Hanzalah. Jamilah pun menjawab, “Hanzalah telah berangkat dalam keadaan junub ketika mendengar panggilan jihad.”

Mendengar penjelasan dari Jamilah itu, Rasulullah SAW lalu berkata, “Oleh sebab itulah dia dimandikan oleh para malaikat.” Semenjak peristiwa itu, Hanzhalah telah digelar dengan “Ghasilul Malaikah” dan beliau dibangga-banggakan oleh kabilah Aus.

Wafatnya Hanzalah Bin Abu Amir

Hanzalah bin Abu Amir wafat dlm keadaan syahid di medan perang pada waktu peristiwa perang Uhud. Perang tersebut terjadi pada tahun 3 Hijrah bersamaan dengan 625 M  dan merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam.

Kisah Sahabat Rasulullah SAW Yang Lain

Abu Bakar As-SiddiqUmar Al Khattab
Uthman Bin AffanAli Bin Abi Thalib
Saad Bin Abi WaqqasSaid Bin Zaid
Zubair Bin AwwamTalhah Bin Ubaidillah
Mus’ab Bin UmairKhalid Al-Walid
Abu Ubaidah Al JarrahAnas Bin Malik
Abdul Rahman Bin AufZaid Bin Haritsah
Muadz Bin JabalBilal Bin Rabah
Hamzah Bin Abdul MutallibAbdullah Bin Mas’ud
Abu Dzar Al GhifariAbdullah Bin Jahsy
Abu Ayyub Al AnsariAbdullah Ibn Umar
Abdullah Bin SalamAbdullah Ibn Abbas
Salman Al FarisiAbu Hurairah
Abu DardaAmmar Bin Yassir

SUMBER RUJUKAN

  1. Kisah Hanzhalah bin Amir- dalamislam.com
  2. Hanzhalah bin Abi Amir- ismailibnuisa.blogspot
  3. Kisah Hanzhalah bin Abu Amir Syuhada Uhud yang dimandikan malaikat- biografi tokoh ternama blogspot
  4. Kisah Hanzhalah anak pendeta yang jasadnya dimandikan malaikat- kumparan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + two =