Skip to content

Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama Khulafa Ar-Rasyidin

biodata dan kisah abu bakar

Saidina Abu Bakar As-Siddiq RA merupakan sahabat yang paling akrab dengan Nabi Muhammad SAW. Nama sebenar beliau ialah Abdullah Bin Abu Quhafah. Sesetengah riwayat menyebut nama asal beliau sebelum memeluk Islam ialah Abdullah Kaabah. Beliau dilahirkan di kota Mekah dua tahun selepas kelahiran nabi.

Saidina Abu Bakar merupakan bapa kepada Saidatina Aisyah isteri Rasullullah SAW. Selain itu, beliau juga dikatakan lelaki pertama yang memeluk Islam setelah isteri baginda. Beliau digelar As-Siddiq kerana membenarkan segala perkataan dan tindakan Rasullullah SAW rentetan peristiwa Isra’ Mikraj nabi.

Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan sifat mahmudah seperti berani, lembut, penyayang serta pemurah. Sifat pemurah Sahabat nabi ini dapat dibuktikan dengan kesediaan beliau membelanjakan seluruh hartanya semasa Perang Tabuk dimana beliau hanya meninggalkan Allah dan Rasul untuk keluarganya. Bilal Bin Rabah merupakan salah seorang hamba yang dimerdekakan oleh Abu Bakar.

Peristiwa Kewafatan Nabi Muhammad SAW


Pada tanggal 8 Jun 632M, Nabi Muhammad SAW telah wafat tanpa meninggalkan wasiat calon yang bakal menggantikan tampuk kepimpinan baginda. Umat Islam yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar telah bermusyawarah untuk melantik khalifah pertama bagi menggantikan baginda.

Beliau telah mencalonkan Umar Al-Khattab mewakili kaum Muhajirin manakala Abu Ubaidah mewakili kaum Ansar. Kedua-dua calon telah menarik diri malah Saidina Umar mencalonkan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah disokong oleh Abu Ubaidah.

Cadangan ini mendapat sokongan majoriti umat Islam lalu Saidina Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama Khulafa Ar-Rayidin melalui sistem syura’. Pada awal musyawarah, pelantikan Abu Bakar mendapat tentangan daripada keluarga nabi seperti Ali Bin Abi Talib. Namun, Saidina Ali juga telah menyatakan bai’ahnya kepada Saidina Abu Bakar tidak lama kemudian.

Sumbangan Saidina Abu Bakar sepanjang Pemerintahannya


1. Memerangi golongan Murtad dan golongan enggan membayar zakat

Setelah Saidina Abu Bakar menjadi khalifah, beliau mendapat tentangan hebat daripada golongan Riddah dan juga mereka yang enggan membayar zakat. Hal ini kerana, ada diantara mereka yang hanya memeluk Islam kerana kehebatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selepas baginda wafat, mereka telah berpaling dari Islam.

Terdapat juga orang yang mengaku dirinya nabi. Dia ialah Musailamah al-Kazzab dimana dia telah ditumpaskan oleh Khalid al-Walid di dalam suatu pertempuran. Beliau tidak mahu berkompromi dengan mereka yang enggan membayar zakat kerana tidak mahu membayar zakat bermaksud mereka ingkar pada rukun Islam yang kelima itu.

2. Penulisan Al-Quran

Usaha memerangi golongan riddah telah menyebabkan ramai sahabat dan penghafal Al-Quran terkorban. Ini telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan sahabat yang risau akan berlaku penyelewengan terhadap kandungan Al-Quran.

Justeru, para sahabat mencadangkan supaya para penghafal dikumpulkan dan Al-Quran dapat dibukukan. Cadangan ini disambut baik oleh Saidina Abu Bakar. Zaid bin Thabit diamanahkan untuk menulis semula naskhah yang terdapat dalam simpanan pada kulit kayu, pelepah tamar dan kulit binatang.

3. Perluasan Empayar Islam

Saidina Abu Bakar tetap meneruskan peninggalan nabi dengan mengukuhkan ketenteraan bagi menggempur barisan tentera Rom dan Parsi. Rom yang pada ketika itu menguasai Mesir, penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum serta beragama Kristian.

Disebabkan kezaliman pemerintahannya, agama Islam mudah diterima oleh penduduk Rom. Wilayah Islam juga dapat diperluaskan sehingga ke Parsi, dimana Khalid al-Walid yang mengetuai ketenteraan berjaya menakluki Parsi dengan mudah.

Peristiwa Penting


Penghijrahan ke Madinah

Setelah mendapat wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menyusun strategi supaya penghijrahan baginda dan kaum Muhajirin berjaya meskipun dihalang kaum musyrikin Quraisy. Dia ditugaskan untuk menjadi benteng pertahanan terakhir baginda dimana beliau menemani baginda disepanjang perjalanan nabi ke Madinah.

Mereka bersembunyi di Gua Thur bagi mengelakkan daripada kepungan orang Quraisy. Saidina Abu Bakar merasakan amat mustahak baginya untuk melindungi kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, tangan beliau cedera akibat dipatuk ular yang terdapat di gua bagi menyelamatkan nabi.

Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 40 ,

“Jika kamu tidak mahu menolong dia (Muhammad) sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang kafir mengusirnya, semasa mereka berdua di gua itu ia berkata kepada temannya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama kita”. (At Taubah : 40)

Ayat ini jelas menyebut tentang kebimbangan seorang sahabat terhadap kekasih Allah yang mana Allah memberi jaminan keselamatan dan ketenangan terhadap orang yang membantu perjuangan baginda. Firman ini menunjukkan Allah juga melindungi Saidina Abu Bakar.

Kewafatan Saidina Abu Bakar

Pada tanggal 7 Jamadilakhir tahun 13 Hijrah selepas memimpin umat Islam selama 2 tahun 3 bulan, beliau meninggal dunia setelah demam. Jenazah beliau dimakamkan disamping makam Nabi Muhammmad SAW.

Semasa sakit, beliau sempat menamakan pengganti beliau setelah bermusyawarah bersama para sahabat dan mengarahkan Saidina Uthman untuk menulis wasiat tersebut. Keputusan beliau mendapat persetujuan para sahabat seterusnya politik Islam dapat diperkukuhkan melalui tindakan Saidina Abu Bakar.

Kisah Sahabat yang lain

Abu Bakar As-SiddiqUmar Al Khattab
Uthman Bin AffanAli Bin Abi Thalib
Saad Bin Abi WaqqasSaid Bin Zaid
Zubair Bin AwwamTalhah Bin Ubaidillah
Mus’ab Bin UmairKhalid Al-Walid
Abu Ubaidah Al JarrahAnas Bin Malik
Abdul Rahman Bin AufZaid Bin Haritsah
Muadz Bin JabalBilal Bin Rabah
Hamzah Bin Abdul Mutallib

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + one =