Umar Abu Hafs

Umar Abu Hafs bin Abdul Hamid merupakan seorang pelajar yang sedang menuntut di Selcuk University, Konya, Turkey. Beliau merupakan pelajar tahun ke-3 Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Food Engineering.

rabiatul adawiyah

Rabiatul Adawiyah: Biodata dan Kisah Hidupnya

Artikel ini akan membincangkan berkenaan riwayat hidup Rabiatul Adawiyah dan kisah penting dalam hidupnya. Siapakah Rabiatul Adawiyah? Rabiatul Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Rabiah Basri merupakan seorang wanita sufi yang sangat terkenal akan kesucian hatinya dan ketakwaan serta cintanya kepada Allah SWT. Beliau berasal dari salah satu suku arab yang bernama Al-Atik iaitu pecahan …

Rabiatul Adawiyah: Biodata dan Kisah Hidupnya Read More »

suraqah bin malik

Suraqah Bin Malik: Biodata & Kisah Hidupnya

Siapakah Suraqah bin Malik? Artikel ini akan membincangkan salah seorang sahabat nabi SAW yang anda perlu ketahui. Siapakah Suraqah Bin Malik? Pada masa jahiliyahnya, Suraqah merupakan seorang tokoh yang terkenal dikalangan masyarakat Arab dan juga merupakan salah seorang pemimpin di sebuah kabilah yang bernama Kinanah. Masyarakat Arab pada saat itu memandang beliau sebagai seorang yang berwibawa …

Suraqah Bin Malik: Biodata & Kisah Hidupnya Read More »

Ikrimah bin abu jahal

Ikrimah Bin Abu Jahal: Biodata & Kisah Hidupnya

Siapakah Ikrimah bin Abu Jahal ini? Artikel ini akan membincangkan salah seorang sahabat nabi ini iaitu Ikrimah. Siapakah Ikrimah Bin Abu Jahal? Ikrimah bin Abu Jahal adalah sahabat Rasulullah SAW dan merupakan anak kepada Abu Jahal yang terkenal sebagai musuh utama umat islam pada zaman itu. Pada zaman jahiliyahnya, beliau mengikuti jejak bapanya yang selalu …

Ikrimah Bin Abu Jahal: Biodata & Kisah Hidupnya Read More »

hudzaifah ibnu yaman

Hudzaifah Ibnu Yaman: Biodata & Kisah Hidupnya

Siapakah Hudzaifah Ibnu Yaman? Artikel ini akan membincangkan salah seorang sahabat nabi SAW yang anda perlu ketahui. Siapakah Hufzaifah Ibnu Yaman? Hudzaifah bin Yaman lahir dari sebuah keluarga muslim pada awal datangnya agama Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW dan ini bermaksud bahwa beliau sudah terlebih dahulu memeluk agama Islam sebelum bertemu secara fisik …

Hudzaifah Ibnu Yaman: Biodata & Kisah Hidupnya Read More »

hanzalah

Hanzalah Bin Abu Amir: Biodata dan Kisah Hidupnya

Siapakah sahabat nabi yang bernama Hanzalah bin Abu Amir? Artikel ini akan membincangkan salah seorang sahabat nabi yang hebat iaitu Hanzalah. Siapakah Hanzalah Bin Abu Amir Hanzalah bin Abu Amir merupakan sahabat Rasulullah SAW dari kaum Anshar dan merupakan keturunan Bani Aus. Beliau gugur syahid pada pertempuran Uhud dan meninggalkan seorang anak lelaki yang bernama …

Hanzalah Bin Abu Amir: Biodata dan Kisah Hidupnya Read More »

Abu dzar Al Ghifari

Abu Dzar Al Ghifari: Biodata dan Kisah Hidupnya

Siapakah sahabat nabi yang bernama Abu Dzar Al Ghifari? Artikel ini akan membincangkan salah seorang sahabat nabi iaitu Abu Dzar. Siapakah Abu Dzar Al Ghifari? Beliau merupakan salah satu sahabat yang awal memeluk agama Islam. Beliau berasal dari suku yang bernama Bani Ghifar Beliau merupakan salah seorang sahabat yang sangat zuhud dan menjauhi segala kenikmatan …

Abu Dzar Al Ghifari: Biodata dan Kisah Hidupnya Read More »

Abdullah bin Salam

Abdullah Bin Salam: Biodata dan Kisah Hidupnya

Siapakah Abdullah Bin Salam RA? Artikel ini akan membincangkan berkenaan Abdullah Bin Salam, biodata dan kisah hidupunya. Siapakah Abdullah Bin Salam Sebelum memeluk agama Islam beliau adalah seorang rahib atau pendeta Yahudi berasal dari bani Qainuqa’. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Yusuf AS Merupakan seorang yang alim tentang ajaran kitab Taurat di antara yahudi-yahudi lainnya …

Abdullah Bin Salam: Biodata dan Kisah Hidupnya Read More »

abdullah bin abbas - Ibnu Abbas

Abdullah Bin Abbas: Biodata dan Kisah Hidupnya

Siapakah Abdullah Bin Abbas (Ibnu Abbas) RA? Artikel ini akan membincangkan berkenaan Abdullah Bin Abbas, biodata dan kisah hidupunya. Siapakah Abdullah Bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah sahabat Rasulullah SAW dan sekaligus merupakan saudara sepupu baginda. Beliau memeluk agama Islam ketika masih di usia sangat muda Abdullah bin Abbas merupakan salah seorang sahabat yang mempunyai …

Abdullah Bin Abbas: Biodata dan Kisah Hidupnya Read More »

khadijah binti khuwailid

Khadijah Binti Khuwailid: Biodata & Kisah Hidupnya

Siapakah Khadijah Binti Khuwailid? Artikel ini akan membincangkan salah seorang isteri nabi iaitu Khadijah Binti Khuwailid. Siapakah Khadijah Binti Khuwailid? Beliau merupakan istri pertama Rasulullah SAW Wanita pertama yang memeluk agama islam Beliau merupakan istri Rasulullah SAW yang melahirkan 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Beliau banyak menyumbangkan hartanya untuk membantu agama …

Khadijah Binti Khuwailid: Biodata & Kisah Hidupnya Read More »

isteri rasulullah

Isteri Rasulullah SAW- Biodata Dan Sejarah Ringkas

Siapakah isteri Rasulullah SAW? Apakah nama-nama mereka? Artikel ini akan menerangkan nama-nama isteri Rasulullah SAW dan beberapa kisah berkaitan dengan mereka. Pengenalan Isteri-isteri Rasulullah SAW dikenali sebagai wanita Muslimah terbaik dan memberikan keteladanan kepada seluruh kaum Muslimah. Sikap lemah lembut dan disiplin dalam mengurus rumah tangga menjadikan mereka sebagai contoh ikutan terbaik. Walaupun isteri Rasulullah …

Isteri Rasulullah SAW- Biodata Dan Sejarah Ringkas Read More »

Scroll to Top