ALL POSTS BY: Umar Abu Hafs

Umar Abu Hafs bin Abdul Hamid merupakan seorang pelajar yang sedang menuntut di Selcuk University, Konya, Turkey. Beliau merupakan pelajar tahun ke-3 Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Food Engineering.

Showing: 1 - 10 of 25 RESULTS