Skip to content

Abdullah bin Jahsy: Biodata dan Kisah Hidupnya

abdullah bin jahsy

Siapakah Abdullah bin Jahsy ? Artikel ini akan membincangkan biodata salah seorang sahabat Nabi Muhammad S.A.W yang juga merupakan salah seorang Assabiqul Awwalun.

Siapakah Abdullah bin Jahsy ? 

Abdullah bin Jahsy merupakan sepupu dan juga sahabat Nabi Muhammad S.A.W dan adik-beradik perempuannya Zainab binti Jahsy merupakan isteri Nabi Muhammad S.A.W. Abdullah ibn Jahsy merupakan salah seorang yang terawal memeluk Islam.

Abdullah ibn Jahsy adalah dari suku kaum Quraisy dan beliau bersahabat rapat dengan Saad ibn Abi Waqas. Ketika datangnya tekanan dan seksaan oleh kaum Quraisy terhadap orang Muslim, beliau mengambil keputusan untuk berhijrah ke Habsyah, dan buat kali keduanya, beliau berhijrah sekali lagi ke Madinah.

Apakah gelaran yang telah diberikan kepada beliau ?

Peristiwa ketika mana Nabi Muhammad S.AW. mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy merupakan sebagai orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Abdullah berpendapat bahawa berhijrah ke Madinah bukanlah pengalaman baru bagi beliau, kerana sebelumnya beliau pernah berhijrah ke Habsyah. 

Ketika Rasulullah membangunkan askar-askar Islam, beliau memilih mereka yang dipandang  dan dipercayai mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsyi dan Sa’ad bin Abi Waqqash.

Dalam kelompok tersebut, Abdullah bin Jahsy telah dipilih sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W pada, tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jahsy memegangnya. Kerana itu, beliau dikenali sebagai Amirul Mukminin.

Di manakah lahirnya Abdullah bin Jahsy dan bagaimana beliau wafat ?

Abdullah bin Jahsy lahir di Mekah. Bagaimana kisah wafatnya pula ?Abdullah ibn Jahsy merupakan salah seorang yang turut menyertai Perang Badar bersama kaum muslimin yang lain. Kemudian, tak lama selepas terjadinya Perang Badar, terjadilah pula Perang Uhud pada tahun 3 Hijrah. Sewaktu terjadinya Perang Uhud, Abdullah ibn Jahsy telah mengalami kecederaan yang amat parah. 

Para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jahsy gugur  syahid sepertimana beliau telah mendoakan supaya beliau merupakan salah seorang yang mati syahid. Beliau ditemukan dalam keadaan Hidung dan telinganya dipotong, dan tubuhnya tergantung pada seutas tali. Betapa kejamnya kaum Quraisy. Semoga Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama beliau dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Kedua-duanyaa syahid dan telah dikebumikan dalm satu liang lahad yang sama.

Bagaimanakah kisah Abdullah ibn Jahsy memeluk Islam ?

Peristiwa di mana Nabi Muhammad S.A.W memulakan dakwahnya secara sembunyi dan rahsia, Abdullah ibn Jahsy nerupakan salah satu di antara mereka yang menerima dakwah Islam, melalui Saydina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sebelum mulanya dakwah Nabi Muhammad S.A.W di Al-Arqam.

Abdullah bin Jahsyi memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Disebabkan itu, ia termasuk di antara sahabat terawal memeluk Islam, yang juga dikenali sebagai Assabiqul Awwalun.

Kisah Abdullah Ibn Jahsy yang mendoakan dirinya  mati syahid

Sememangnya semua pejuang muslimin dan sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W menginginkan diri nya menjadi salah seorang di antara mereka yang mati syahid. Begitu jugalah dengan Abdullah Ibn Jahsy yang turut berdoak kepada Allah S.W.T supaya dirinya mati syahid ketika berlakunya Perang Uhud.

Doa Abdullah ibn Jahsy adalah seperti berikut : 

Ya Allah. Dalam pertempuran esok, hadapkanlah kepadaku musuh yang paling kuat.Biarkanlah dia menyerangku terlebih dahulu dengan kemarahannya. Dan berilah aku keberanian untuk mengadangnya dengan segala kekuatan yang ada padaku.Kemudian, ya Allah, biarkanlah musuhku itu membunuhku, dan biarkan musuhku itu memotong hidung dan telingaku.

Sehingga pada hari kiamat kelak, saat aku berdiri di hadapan-Mu untuk diadili, maka Engkau bertanya, `Wahai Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?’ Aku akan menjawab Engkau, `Hidung dan telinga hamba telah terpotong karena berjuang di jalan-Mu dan jalan Rasul-Mu.

‘Maka Engkau akan berkata, `Benar, semua nya terpotong karena berjuang di jalan-Ku.

Sesungghunya doa Abdullah ibn Jahsy ini dimakbulkan, kemudian syahid lah beliau seperti mana yang beliau doakan, di mana hidung dan telinga nya dipotong oleh musuh ketika perang.

Justeru, demikianlah kisah sahabat Nabi Muhammad S.A.W yang bernama Abdullah ibn Jahsy yang merupakan salah seorang Assabiqul Awwalun dan salah seorang yang syahid ketika di Perang Uhud.

Kisah Sahabat yang lain

Abu Bakar As-SiddiqUmar Al Khattab
Uthman Bin AffanAli Bin Abi Thalib
Saad Bin Abi WaqqasSaid Bin Zaid
Zubair Bin AwwamTalhah Bin Ubaidillah
Mus’ab Bin UmairKhalid Al-Walid
Abu Ubaidah Al JarrahAnas Bin Malik
Abdul Rahman Bin AufZaid Bin Haritsah
Muadz Bin JabalBilal Bin Rabah
Hamzah Bin Abdul MutallibAbdullah Bin Mas’ud
Abu Dzar Al GhifariAbdullah Bin Jahsy
Abu Ayyub Al AnsariAbdullah Ibn Umar
Abdullah Bin SalamAbdullah Ibn Abbas
Salman Al FarisiAbu Hurairah
Abu DardaAmmar Bin Yassir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − five =