Skip to content

Hukum Wanita Haid Masuk Masjid. Boleh atau tidak?

hukum wanita haid masuk masjid

Apakah hukum seseorang wanita yang sedang haid masuk masjid? Artikel ini akan membincangkan secara ringkas berkenaan perkara ini.

Apakah itu Haid?

Dalam agama Islam, setiap hukum itu haruslah dilihat dari sudut yang positif kerana ianya semua adalah untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada perkara dalam Islam itu diajarkan bersifat sia-sia dan buang masa. Semuanya adalah untuk kebaikan manusia termasuklah haid itu sendiri bagi golongan wanita.

Seperti yang dikatakan oleh Al-Syarbini, dalam Mazhab Syafie, haid wanita selalunya berlangung selama enam hingga tujuh hari. Ini biasa. Hal ini sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam satu hadis riwayat Abu Daud.

Tetapi, haid boleh saja berlaku sekurang-kurangnya satu hari satu malam, paling lama juga ianya berlangsung selama tujuh hari. Kalau lebih, ianya bukan lagi darah haid, namun darah penyakit. Sesiapa yang terkena begitu, hendaklah mendapatkan khidmat nasihat doktor.

Al-Syarbini dalam kitabnya Al-Mughni Muhtaj mendefinisikan haid sebagai satu darah yang keluar dari pangkal rahim wanita buat sekian waktu. Seperti yang disebutkan tadi, boleh jadi ianya sehari semalam dan boleh juga ianya jadi selama tujuh hari atau seminggu.

Haid sebenarnya normal dan ia menunjukkan kesihatan yang baik bagi wanita. Ia menunjukkan yang seorang wanita itu sudah baligh.

Kenapa seorang wanita itu dapat haid?

Setiap bulan, badan seorang wanita itu menyediakan keadaan badan untuk mengandung. Lapisan rahim (uterus) menjadi tebal bagi bersedia menerima telur untuk disenyawakan. Jadi, bila tidak ada telur yang diterima, lapisan tisu (uterus) tadi ini hendaklah dibuang dan dilepaskan. Cara nak melepaskan lapisan terlebih itu adalah dengan mempunyai haid. Haid itulah proses pembuangan lapisan lebihan tadi.

Pantang Larang Ketika Haid

Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfaz Al-Taqrib, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menyebut ada lapan perkara yang haram dilakukan oleh mereka yang sedang haid. Perkara-perkara tersebut ialah:

 1. Solat sama ada wajib mahupun sunat.
 2. Berpuasa sama ada wajib mahupun sunat.
 3. Membaca Al-Quran
 4. Menyentuh Mushaf Al-Quran. Tidak boleh juga membawa Mushaf kecuali dalam keadaan cemas atau memudaratkan.
 5. Masuk masjid. Dikhuatiri akan tertitis najis di masjid.
 6. Tawaf sama ada wajib mahupun sunat.
 7. Bersetubuh.
 8. Bersenang-senang bersama suami pada bahagian pusat hingga lutut.

Ini adalah secara umum dalam Fiqh Syafie tentang apa yang haram dilakukan oleh mereka yang sedang haid. Akan tetapi, ini bukanlah pengakhirannya walaupun ada dinyatakan haram bagi wanita yang sedang haid memasuki masjid.

Kita lihat pula apa kata fatwa Mesir.

Hukum wanita sedang haid masuk ke masjid

Menurut Darul Ifta’ Al-Misriyyah, hukum wanita yang sedang haid ke masjid itu harus sekiranya ada keperluan seperti menghadiri kelas-kelas agama dan sebagainya. Hal ini berdalilkan dengan hadis yang diceritakan oleh Aisyah RA bahawa:

Ada hamba perempuan berkulit hitam milik suku Arab dan mereka membebaskannya. Gadis itu datang kepada Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Dia mempunyai khemah atau bilik kecil dengan atap yang rendah di dalam masjid.” Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Muhalla Bil Athar karangan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi.

Ibnu Hazm lagi menekankan bahawa wanita itu haram solat, bukannya haram mendekati tempat solat.

Ulama-ulama yang mengharuskan wanita haid untuk masuk masjid ini juga memakai dalil hadis Rasulullah di mana Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya seorang Muslim itu bukanlah najis.” (Hadis riwayat Muslim)

Meskipun begitu, Fatwa Wilayah persekutuan pula mengatakan pandangan yang lebih kuat itu adalah dengan mengharamkan wanita berhaid untuk masuk ke masjid kerana ianya lebih selamat. Apabila mereka bebas memasuki masjid, akan dibimbangi mereka akan buat kotor pada ruangan solat. Jadi, lebih baik kita mengambil pandangan yang lebih selamat iaitu haram.

Kesimpulan

Hukum wanita yang sedang haid memasuki masjid ada dua. Ada ulama yang berkata ianya haram, ada juga ulama yang berkata ianya harus. Kedua-duanya ada dalil dan sebab yang kukuh. Akan tetapi, ambillah hukum yang lebih selamat dengan keadaan.

Mungkin, ada sesetengah wanita yang kena masuk masjid oleh kerana kelas-kelas agama dan sebagainya, maka di situ sajalah hadnya.

Hukum-hukum yang lain:

Hukum Mimpi Basah Ketika PuasaHukum Keluar Air Mazi Ketika Puasa
Hukum Wanita Haid Masuk MasjidHukum Minum Air Mani
Hukum Baca Al-quran Tanpa WudhukHukum Baca Doa Iftitah dalam Solat
Hukum Solat dengan Bulu KucingHukum Baca Al-quran Tanpa Tajwid
Hukum Khitan WanitaHukum Menjilat Kemaluan Isteri atau Suami

Rujukan

 1. Nor Kartini Tawang, & Basri Ibrahim. (2016). Amalan pengurusan bersuci darah-darah wanita menurut perspektif Islam. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 87–107.
 2. Nur Asmadayana Hasim, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Rizafizah Othaman, Mohd Zaini Yahya, Rozida Khalid, & Muhammad Adib Samsudin. (2016). Haid daripada perspektif sains dan Maqasid Syariah. Sains Malaysiana, 45(12), 1879–1885.
 3. Watson, K. (2019). Why do women have periods? Healthline.
 4. Ibnu Qasim Al-Ghazzi. (2015). Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfaz Al-Taqrib. Al-Hidayah Publication.
 5. Fatawa – Entering the mosque while in a state of menstruation or major ritual impurity. (n.d.). Dar al-Ifta al Misriyyah.
 6. Al-kafi #906: Hukum wanita haidh masuk Ke masjid. (2018, November 19). Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =