Skip to content

Hukum Makan Tupai. Haram atau Halal?

hukum makan tupai

Apakah hukum makan haiwan tupai? Adakah ia dibenarkan dalam agama ataupun tidak? Artikel ini akan membincangkan dengan ringkas berkenaan hukum makan tupai.

Pengenalan

Dalam agama kita, ada halal dan haram. Ada perkara yang boleh kita lakukan dan ada juga perkara yang kita ditegah daripada melakukannya. Perkara-perkara yang haram ini sinonim dengan keburukan yang ia bawa ke dalam hidup kita. Macam-macam perkara yang dikaji dan dirungkai sehingga menemui jawapannya meskipun tidak dinyatakan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah.

Contoh. Makan babi itu haram. Orang pun mula mencari sebab. Ada yang pakar sains makanan mengatakan yang babi ini binatang yang sangat kotor. Isinya dapat membahayakan kesihatan manusia. Jadi, tidaklah menjadi masalah hukum ‘haram’ diletakkan pada memakan babi. Ianya boleh menjadi alasan sampingan dalam realiti. Walaupun ianya tidak dinyatakan pun dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia menguatkan keyakinan kita terhadap hukum haram padanya. Ia membawa keburukan pada kita.

Itulah lumrah pensyariatan. Ianya membawa kebaikan dan menolak keburukan dalam hidup kita. Sama ada yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah mahupun yang tidak dinyatakan seperti kajian sains dan sebagainya.

Hukum Asal Makanan

Begitu juga dengan isu pemakanan. Ada halal dan haramnnya. Dalam mazhab Syafi’e, penetapan halal dan haram suatu makanan itu adalah berdasarkan nas dan istishab. Istishab ini makna mudahnya ialah asalnya halal sehingga wujudnya bukti (atau dalil) yang menunjukkan yang ianya haram dimakan. Kalau suatu makanan itu tidak pasti sama ada ianya halal atau haram, maka hukumnya halal untuk memakannya sehingga ada bukti yang jelas menunjukkan yang ianya haram seperti kandungan ada babi dan sebagainya.

Allah berfirman dalam Surah Al-A’raf ayat 31:

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Berlebihan ini boleh bermakna ianya melanggar ketetapan hukum dan juga ianya boleh jadi berlebihan makan itu sendiri sehingga menyebabkan penyakit. Badan kita tidak boleh makan banyak-banyak, boleh menyumbang kepada obesiti seterusnya mendatangkan sakit.

Dalam mazhab Syafi’e, ada beberapa prinsip yang perlu difahami tentang hukum pemakanan.

  1. Binatang yang baik itu boleh dimakan kecuali ada nas yang mengharamkannya dan ada bukti yang menunjukkan memakan binatang tersebut boleh memudaratkan badan. Akan tetapi, binatang yang kotor itu haram dimakan meskipun tidak ada nas yang jelas memberitahu bahawa ianya haram seperti tahi, ulat dan air kencing. Sebabnya, ianya kotor. Boleh memudaratkan kesihatan.
  2. Rasulullah membenarkan kita untuk membunuh binatang-binatang tertentu ketika ihram menunjukkan yang ianya haram dimakan seperti burung gagak, jengking, tikus dan anjing gila.
  3. Halal untuk makan makanan yang asalnya haram dimakan oleh kerana darurat iaitu membahayakan kesihatan sekiranya tak makan. Memakan itu juga dikira sebagai satu-satunya jalan untuk hidup. Makan itu juga cukup dengan kadar nak teruskan hidup saja, bukan makan banyak-banyak sehingga melebihi keperluan.

Hukum Makan Tupai

Dalam isu memakan tupai, ulama sebenarnya berbeza pendapat. Dalam kitab Majmu’ Syarh Muhazzab, Imam An-Nawawi menyatakan:

Adapun musang buah, tupai, fanal, qaqum dan hawasil. (Hukum memakan haiwan-haiwan tersebut), ada dua pendapat. Pendapat yang sahih sebagaimana yang telah dinaskan hukumnya adalah halal. Manakala pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah haram.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menyatakan bahawa ada dua pendapat. Halal dan haram. Yang cakap halal kerana mereka menganggap tupai sebagai binatang yang semacam tikus gurun. Yang cakap haram pula kerana mereka menanggap tupai seperti juraz – sejenis tikus besar. Walaupun ada dua pandangan dalam hal ini. Ibn Qudamah mengatakan yang beliau cenderung kepada hukum halal/harus kerana tidak ada nas yang khusus mengharamkannya.

Sheikh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asna Al-Matalib Syarh Raudh Al-Talib mengatakan yang tupai ini sejenis musang. Maka, halal memakannya. Sheikh Daud Fatani dalam Matla’ Badrain juga mengatakan yang ianya halal dimakan.

Akan tetapi, Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadeen menyenaraikan yang tupai ini haram dimakan. Sheikh Abu Yusuf dalam kitab Tabyin Al-Haqaiq mengatakan:

Tupai, musang fennec, musang buah, dan dalaq (sejenis musang): Kesemua haiwan-haiwan ini adalah tergolong dalam kumpulan haiwan buas (pemangsa) seperti musang dan ibn ‘irs (weasels). Tidak boleh dimakan dagingnya kerana haiwan-haiwan tersebut memiliki taring. Maka, ia termasuk dalam keumuman hadis (yang mengharamkan semua haiwan yang bertaring).

Setiap di antara mereka memandang tupai sebagai jenis binatang tertentu, sebab itulah mereka mengeluarkan hukum yang berbeza. Jenis binatang itu menentukan ianya boleh makan atau tidak.

Jika kita rujuk fatwa Wilayah Wilayah Persekutuan, mereka cenderung kepada hukum haram kerana ianya lebih selamat. Selain itu juga, kita kena melangsungkan habitat tupai kerana ia makin pupus. Seterusnya, tupai ini binatang liar yang dilindungi di bawah akta 716. Inilah tiga sebab mengapa fatwa Wilayah Persekutuan lebih kuat mengatakan ia haram.

Kesimpulan

Ulama berbeza pandangan tentang hukum makan tupai. Namun, fatwa Wilayah Persekutuan lebih cenderung kepada hukum haram kerana sebab-sebab tertentu.

Baca tentang Hukum yang lain

Hukum Makan Ulat SaguHukum Makan Belangkas
Hukum Makan Ketam NipahHukum Makan Dakwat Sotong
Hukum Main ForexHukum Makan Ketam Nipah
Hukum Baca Al-quran Ketika HaidHukum Buang Tahi Lalat
Hukum Makan TupaiHukum Berus Gigi Ketika Puasa
Hukum Cabut Rumput Atas KuburHukum Melabur ASB

Rujukan

  1. Al-kafi #1513: Hukum memakan tupai? (2020). Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.
  2. Tuan Sidek T. Muda, & Ridzwan Ahmad. (n.d.). Halal haram makanan menurut Imam Syafi’i: Analisis dari perspektif Maqasid Al-Syari’ah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =