Skip to content

Haikal Hamid

Muhammad Haikal Bin Abd. Hamid merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dan Perbandingan Agama, Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Beliau terlibat aktif di kampus dan mempunyai kemahiran dalam pidato. Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.