Skip to content

Aishah Abu Bakar

Siti Aishah binti Abu Bakar merupakan seorang pelajar dalam bidang diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Qiraat di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Beliau aktif dalam pelbagai aktiviti di kampus dengan menyertai Exco Content Writer Kluster Intelektual NASTIA, Guru Mengaji Nawal,NASTIA dan merupakan pemenang Write@Home NYC. Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.