Skip to content

Surah At-Tin (Panduan Rumi & Terjemahan)

Artikel ini dibuat bertujuan untuk membantu mereka yang masih belajar al-quran dan memerlukan panduan rumi bagi memudahkan pembacaan. Artikel ini mengandungi surah at tin bersama dengan bantuan ejaan rumi. Dinasihatkan pembaca untuk berterusan belajar al-quran sehingga mana tidak memerlukan bantuan bacaan rumi.

surah at tin rumi

Maksudnya:

  1. Demi buah Tiin dan Zaitun,
  2. Dan Gunung Tursina,
  3. Serta negeri (Makkah) yang aman ini, –
  4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).
  5. Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,
  6. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.
  7. (Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?
  8. Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?

Bacaan rumi untuk surah yang lain

Surah Al-MulkSurah At-Tin
Surah Al-AlaqSurah Al-Qadr
Surah Al-BayyinahSurah Al-Zalzalah
Surah Al-AdiyatSurah Al-Qariah
Surah At-TakasurSurah Al-Asr
Surah Al-HumazahSurah Al-Fil
Surah QuraisySurah Al-Maun
Surah Al-KautsarSurah Al-Kafirun
Surah An-NasrSurah Al-Masad
Surah An-NasSurah Al-Ikhlas
Surah Al-FalaqSurah Fatihah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =