Skip to content

Surah Al Humazah (Panduan Rumi & Terjemahan)

Artikel ini dibuat bertujuan untuk membantu mereka yang masih belajar al-quran dan memerlukan panduan rumi bagi memudahkan pembacaan. Artikel ini mengandungi surah al humazah bersama dengan bantuan ejaan rumi. Dinasihatkan pembaca untuk berterusan belajar al-quran sehingga mana tidak memerlukan bantuan bacaan rumi.

surah al humazah rumi

Maksudnya:

  1. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,
  2. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;
  3. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!
  4. Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam “Al-Hutamah”.
  5. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia “Al-Hutamah” itu?
  6. (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), –
  7. Yang naik menjulang ke hati;
  8. Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.
  9. (Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

Bacaan rumi untuk surah yang lain

Surah Al-MulkSurah At-Tin
Surah Al-AlaqSurah Al-Qadr
Surah Al-BayyinahSurah Al-Zalzalah
Surah Al-AdiyatSurah Al-Qariah
Surah At-TakasurSurah Al-Asr
Surah Al-HumazahSurah Al-Fil
Surah QuraisySurah Al-Maun
Surah Al-KautsarSurah Al-Kafirun
Surah An-NasrSurah Al-Masad
Surah An-NasSurah Al-Ikhlas
Surah Al-FalaqSurah Fatihah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − 3 =