Skip to content

Rukun Iman: Pengenalan dan Huraian Lengkap

rukun iman

Apakah maksud Rukun Iman dan Isi Kandungannya?

Artikel ini akan membincangkan secara lengkap berkenaan rukun iman dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan apabila kita mengetahui perkara ini.

Isi Kandungan:
 1. Maksud Rukun Iman
 2. Keistimewaan
 3. Senarai Rukun Iman
 4. Huraian Rukun Iman

DEFINISI


Rukun Iman adalah satu di antara rukun yang wajib dijadikan prinsip oleh seorang muslim bermula daripada ia melafazkan dua kalimah syahadah. Rukun ini merupakan perbuatan hati mempercayai akan wujudnya perkara-perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Secara ringkasnya, “iman” bermaksud mempercayai, meyakini serta membenarkan dengan hati akan sesuatu perkara tanpa keraguan, sangsi dan syak wasangka.

Sebagai asas dan juga tonggak aqidah, setiap jiwa muslim perlu meyakininya dengan hati yang bersih tanpa sedikit pun keraguan, mengakuinya secara zahir dengan sebutan lisan dan membuktikan keyakinannya dengan amalan anggota badan.

Barangsiapa yang beriman, maka layak baginya gelaran “mukmin” bagi orang lelaki dan mukminah bagi orang perempuan. Seperti mana layaknya seorang lelaki yang memeluk agama Islam digelar sebagai muslim dan seorang perempuan digelar sebagai muslimah.

KEISTIMEWAAN RUKUN IMAN


Sebuah kisah yang menakjubkan para sahabat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Saidina Umar Al-Khattab R.A. Pada ketika itu, Baginda SAW sedang mengajarkan mereka tentang asas-asas Islam di zaman awal penurunannya.

Saidina Umar Al-Khattab R.A. menceritakan bahawa pada suatu hari ketika mana beliau sedang duduk bersama-sama para sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki berjalan menuju Rasulullah SAW. Lelaki tersebut berpakaian putih bersih, berambut hitam menawan dan tiada sedikit pun tanda orang yang sedang bermusafir oleh kerana tiada seorang sahabat pun yang mengenalinya.

Kemudian lelaki itu duduk di hadapan Baginda SAW dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua peha Rasulullah SAW. Setelah berlalu beberapa ketika, lalu ia berkata: “Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Iman.”

Baginda SAW pun menjawab: “Kamu hendaklah beriman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul utusan-Nya, hari Akhirat dan kamu hendaklah beriman dengan ketentuan takdir-Nya sama ada yang baik ataupun sebaliknya.” Kemudian lelaki itu menjawab: “Kamu sangat tepat!”

Para sahabat baginda terkejut! Lelaki asing itu bertanya kepada baginda seolah-olah ingin mencari tahu sesuatu, tetapi setelah Baginda SAW menjawab, dia pula membenarkan jawapan baginda.

Pada pertemuan tersebut, lelaki itu turut menanyakan soalan tentang Rukun Islam, sifat ihsan dan juga tanda-tanda Hari Kiamat. Setelah selesai menanyakan beberapa soalan kepada Baginda SAW, baginda bertanya kepada Saidina Umar R.A.: “Tahukah kamu siapakah lelaki yang bertanya tadi?” Saidina Umar menjawab bahawa Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian baginda mengatakan bahawa lelaki tadi adalah Jibril A.S., dia datang di tengah para sahabat untuk mengajarkan mereka tentang tiga perkara tersebut.

Berdasarkan kisah di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi di dalam karyanya Sahih Muslim daripada Saidina Umar R.A., kita dapat menilai bahawa betapa istimewa dan berharganya rukun Iman ini sehinggakan para sahabat diajarkan oleh Malaikat Jibril A.S secara langsung.

Keadaan ini menunjukkan bahawa rukun Iman adalah eksklusif kerana para sahabat mendapat petunjuk secara langsung daripada dua makhluk yang agung disisi Allah SWT. Akan tetapi ia diberikan secara meluas kepada setiap jiwa yang memeluk agama Islam.

SENARAI RUKUN IMAN


 1. Percaya kepada Allah
 2. Percaya kepada Malaikat
 3. Percaya kepada Kitab
 4. Percaya kepada Rasul
 5. Percaya kepada Hari Akhirat
 6. Percaya kepada Qada’ dan Qadar

HURAIAN RUKUN IMAN


Berdasarkan jawapan Rasulullah SAW kepada Jibril A.S. yang berbunyi:

1- أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

Maksudnya: “Kamu hendaklah beriman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul utusan-Nya, hari Akhirat dan kamu hendaklah beriman dengan ketentuan takdir-Nya sama ada yang baik ataupun sebaliknya.” (HR. Muslim)

1. PERCAYA DAN YAKIN KEPADA ALLAH SWT.

Sebagai seorang yang telah mengucapkan kalimah syahadah, maka wajib baginya untuk mempercayai dan meyakini akan kewujudan Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik dan Penguasa alam semesta.

Bukan itu sahaja, wajib juga bagi seorang muslim yang meyakini akan kewujudan Allah SWT untuk menyembah dan mengabadikan diri kepada-Nya melalui ibadah.

Al-Hasyr: 23

Maksudnya: “Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya.” (Al-Hasyr: 23)

2. PERCAYA DAN YAKIN KEPADA MALAIKAT

Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT daripada cahaya. Malaikat memiliki karakter yang setia menjalankan perintah Allah SWT tanpa terleka sedetik pun.

Mereka suci daripada sebarang celaan, cacat mahupun dosa seperti manusia biasa. Mereka bukanlah makhluk seperti manusia yang memilik jantina lelaki atau perempuan dan bukan juga anak Allah seperti yang dikatakan sebahagian orang.

Terdapat 10 nama malaikat yang wajib diimani oleh seorang mukmin:

 1. Malaikat Jibril A.S. – Tugasnya menyampaikan wahyu daripada Allah SWT kepada para rasul.
 2. Malaikat Mika’il A.S. – Tugasnya menurunkan serta membahagikan rezeki kepada makhluk-Nya di muka bumi.
 3. Malaikat Israfil A.S. – Tugasnya meniup sangkakala di hari akhirat dan di hari kebangkitan (yaumul ba’ts).
 4. Malaikat Izrail A.S. – Tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa di atas muka bumi.
 5. Malaikat Raqib A.S. – Tugasnya mencatat setiap amalan kebaikan yang dilakukan manusia.
 6. Malaikat ‘Atid A.S. – Tugasnya mencatat setiap amalan keburukan yang dilakukan manusia.
 7. Malaikat Munkar A.S. – Tugasnya menyoal di dalam kubur.
 8. Malaikat Nakir A.S. – Tugasnya menyoal di dalam kubur.
 9. Malaikat Malik A.S. – Tugasnya menjaga pintu Neraka.
 10. Malaikat Ridhwan A.S. – Tugasnya menjaga pintu Syurga.

3. PERCAYA DAN YAKIN KEPADA KITAB

Kitab adalah panduan rujukan undang-undang dan syariat bagi setiap manusia. Ia diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul mengikut kesesuaian zaman dan kaum. Setiap kaum memiliki kitab seperti di dalam ayat Al-Ma’idah:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ 

Maksudnya: “Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan agama (yang wajib diikuti oleh masing-masing).” (Al-Ma’idah: 48)

Akan tetapi, sebahagian besar rasul dan nabi tidak diberikan kitab kepada mereka, maka wajib bagi mereka serta kaumnya untuk mengikuti kitab terdekat yang diturunkan sebelumnya.

Kitab terbahagi kepada 5 iaitu:

 1. Suhuf – diturunkan kepada Nabi Shith A.S., Nabi Idris A.S., Nabi Ibrahim A.S., Nabi Musa A.S.
 2. Taurat – juga diturunkan kepada Nabi Musa A.S.
 3. Zabur – diturunkan kepada Nabi Daud A.S.
 4. Injil – diturunkan kepada Nabi Isa A.S.
 5. Al-Quran – diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

Setelah turunnya Al-Quran, maka Suhuf, Taurat, Zabur dan Injil dimansuhkan secara mutlak. Kitab-kitab yang dimansuhkan ini dinamakan sebagai kitab samawi dan tidak lagi menjadi rujukan di dalam Islam.

4. PERCAYA DAN YAKIN KEPADA PARA RASUL

Rasul adalah manusia utusan Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Terdapat perbezaan di antara nabi dan rasul:

Nabi: Seorang lelaki yang bebas mendapat wahyu daripada Allah SWT tetapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya.

Rasul: Seorang lelaki yang bebas mendapat wahyu daripada Allah SWT dan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya.

Jumlah rasul yang wajib kita yakini ada 25 rasul:

 1. Adam A.S.
 2. Idris A.S.
 3. Nuh A.S.
 4. Hud A.S.
 5. Soleh A.S.
 6. Ibrahim A.S.
 7. Lut A.S.
 8. Ismail A.S.
 9. Ishak A.S.
 10. Yaakub A.S.
 11. Yusuf A.S.
 12. Ayub A.S.
 13. Syu’aib A.S.
 14. Musa A.S.
 15. Harun A.S.
 16. Zulfikli A.S.
 17. Daud A.S.
 18. Sulaiman A.S.
 19. Ilyas A.S.
 20. Ilyasa’ A.S.
 21. Yunus A.S.
 22. Zakaria A.S.
 23. Yahya A.S.
 24. ‘Isa A.S.
 25. Muhammad SAW

5. PERCAYA DAN YAKIN KEPADA HARI AKHIRAT

Hari akhirat adalah hari selepas kehidupan di atas dunia yang sementara ini. Perbahasan tentangnya adalah termasuk perkara-perkara sam’iyyat iaitu perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan tidak diketahui melainkan dengan perantaraan wahyu.

Antara perkara yang termasuk di dalam hari akhirat adalah:

 1. Adanya kematian
 2. Adanya seksaan alam kubur
 3. Adanya hari kebangkitan daripada kematian
 4. Adanya hari pengadilan
 5. Adanya lintasan titian Sirathul Mustaqim
 6. Pembalasan Syurga
 7. Pembalasan Neraka

6. PERCAYA DAN YAKIN KEPADA TAKDIR / QADHA’ QADAR

Qadha’ dan qadar ataupun dalam Bahasa Melayu dikenali sebagai takdir merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pencipta bagi setiap makhluk-Nya.

QADHA’:

 • Dari sudut bahasa Arab bermaksud meletakkan atau memutuskan sesuatu hukum.
 • Secara syarak bermaksud perkara yang diputuskan oleh Allah SWT terhadap segala makhluknya sama ada dari sudut menciptakannya, meniadakannya atau mengubahnya.

QADAR:

 • Dari sudut bahasa Arab bermaksud menetapkan suatu kadar tertentu.
 • Secara syarak bermaksud perkara yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah SWT semenjak azali, supaya ia terjadi mengikut ilmu-Nya yang mendahulu setiap perkara.

Ibn al-Athir mengumpamakan dengan mengatakan Qadar adalah asas atau tapak binaan, dan Qadha’ pula ialah binaan yang dibangunkan di atas asas tersebut.

Walaupun kehidupan manusia telah ditentukan oleh Allah SWT, akan tetapi sebagai muslim dan juga mukmin, kita hendaklah sentiasa berusaha yang terbaik kerana ketentuan Ilahi boleh berubah.

RUJUKAN:

 1. Irsyad Al-Fatwa, Mufti Wilayah Persekutuan
 2. Sahih Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + two =