Skip to content

Nabi Ayub: Diuji Penyakit Kulit dan Isteri-Nya

kisah nabi ayub as

Apakah kisah yang menarik berkait dengan Nabi Ayub AS. Artikel ini akan membincangkan biodata nabi Ayub dan juga kisah yang berkait dengannya

Siapakah Nabi Ayub AS?

Nabi Ayub as merupakan salah seorang nabi daripada nabi-nabi yang diturunkan kepada umat Bani Israil dan salah seorang manusia pilihan dari sejumlah manusia pilihan yang mulia. Kisah kemuliaanya telah Allah nukilkan dalam al-Quran.

Allah telah menceritakan dan memujinya dengan pelbagai sifat yang terpuji secara umum dan sifat sabar atas ujian secara khusus. Menurut tafsir Ibnu Kathir, Allah telah mengujinya dengan ujian terhadap anaknya, keluarganya, hartanya, kemudian dengan tubuhnya.

Allah SWT telah mengujinya dengan ujian yang tidak pernah ditimpakan atas sesiapapun, namun baginda tetap sabar dalam menunaikan perintah Allah dan terus-menerus bertaubat kepada-Nya sebagai hamba Allah yang setia.

Jom kita lihat susur galur nasab keturunan Nabi Allah Ayyub as.

Nasab Nabi Ayub AS

Nasab keturunan Nabi Allah Ayyub as telah mendapat perhatian para ulama’. Namun, nasab baginda didapati mempunyai khilaf antara para ulama’ sehingga Abu al-Baqa’ berkata: Tidak sah pada nasabnya sesuatu pun. Walaupun begitu, Ibnu Kathir mentarjihkan bahawa Nabi Ayyub dari keturunan al-Aish ibn Ishaq dan disebut bahawa ibunya adalah anak perempuan Nabi Allah Luth AS.

Inilah yang dihikayatkannya daripada Ibnu ‘Asakir. Yang rajihnya, daripada pelbagai pendapat bahawa nasabnya apa yang disebutkan oleh Ibn Ishaq seperti berikut. Nabi Ayyub as bin ‘Amush bin Zarih bin al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Dikatakan nama isterinya Rahmah sebagai wanita solehah dari keturunan Nabi Allah Yusuf as. (Lihat al-Nubuwwah wa al-Anbiya’, hlm. 278).

Sebelum Nabi Ayub AS di Uji

Siapakah Nabi Ayub as sebelum diuji oleh Allah?

Para ulama tafsir, sejarawan dan yang lainnya berkata: Nabi Ayub as memiliki harta melimpah ruah sekiranya dibandingkan dengan orang-orang yang semisal dengannya. Antara yang dimiliki oleh baginda ialah binatang ternakan yang banyak, hamba sahaya, dan tanah yang luas di al-Tsaniyah (الثَّنية) di daerah Huran (حُورَانَ). Ibnu ‘Asakir menceritakan bahawa tanah itu semuanya milik Nabi Ayyub as. Beliau juga dikatakan mempunyai ramai anak dan isteri.

Semasa Nabi Ayub di Uji

Nabi Ayyub ini masyhur dengan kesabaran yang tinggi dan tetap taat kepada Allah taala walaupun diuji dengan pelbagai ujian yang dahsyat. Ujian yang ditimpakan kepada baginda ialah ujian kesusahan iaitu kehilangan harta, keluarga juga kesihatan tubuh badannya. Namun, baginda tetap berzikir kepada Allah, yakin kepada-Nya dan tetap reda atas dugaan yang ditimpakan kepadanya.

Kesihatan tubuh badannya juga semakin merosot. Dikatakan bahawa tidak ada satu bahagian pun anggota badannya yang sihat kecuali lisan dan hatinya. Baginda berzikir kepada Allah melalui lisan dan hatinya. Baginda menderita penyakit kulit yang kronik sehingga teman-temannya menjauhinya, orang ramai merasa jijik, dan ada dikatakan bahawa baginda diusir dari daerahnya dan orang ramai tidak mahu berhubungan dengannya.

Walau bagaimanapun, isterinya tetap berada di sisinya pada saat tiada seorang pun yang mahu mendekatinya. Dialah yang memenuhi segala keperluannya. Isterinya mengetahui segala kebaikan Nabi Ayyub as pada masa lampau dan kasih sayangnya kepada dirinya. Isterinya sentiasa mendampinginya, mengubatinya, dan membantunya ketika membuang hajat sehinggalah melakukan segala perkara untuk kebaikannya. Namun, pada suatu masa keadaan isterinya pun mulai lemah dan harta benda semakin sedikit. Bahkan dia juga terpaksa menjadi pembantu kepada orang lain untuk mendapatkan upah bagi membeli makanan dan memenuhi keperluannya. Semoga Allah meredhainya.

Beliau adalah seorang wanita yang sabar bersama suaminya meskipun harta dan anak keturunan mereka musnahdan hilang tanpa sisa. Beliau turut merasakan perkara yang ditimpakan oleh Allah ialah musibah sehingga tidak mempunyai apa-apa dan harus menjadi pembantu orang lain. Padahal kehidupan sebelum ini berada dalam kebahagiaan, kenikmatan, dan kecukupan. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali. Rasulullah SAW bersabda:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ

Maksudnya: “Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh dan seterusnya.” Riwayat al-Nasa’ie (7440) dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman (9776)

Baginda juga bersabda:

يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ

Maksudnya: “Seseorang diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Apabila agamanya sedang kuat, maka ujiannya akan ditambah.” Riwayat Ahmad (1481)

Semua dugaan yang diturunkan oleh Allah menjadikan Nabi Ayyub as lebih bersabar, berharap pahala, malah memperbanyakkan lagi memuji dan bersyukur kepada Allah. Bahkan ada yang membentuk sebuah peribahasa yang diambil berdasarkan peristiwa atas kesabaran baginda dalam melalui pelbagai bentuk ujian yang menimpanya serta begitu banyak hikmah daripada kejadian yang menimpa baginda.

Daripada Mujahid, beliau berkata: Nabi Ayyub AS adalah orang pertama yang terkena penyakit gatal.

Berapa lamakah Nabi Ayyub menghadapi ujian?

Para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan berapa lama Nabi Ayyub AS menghadapi ujian.

Wahb berpendapat bahawa Nabi Ayyub AS diuji selama tiga tahun.

Anas berkata: Beliau diuji selama tujuh tahun satu bulan. Beliau dibuang di tempat sampah Bani Israel. Cairan-cairan mulai meleleh pada tubuhnya, kemudian Allah SWT memberikan kelapangan bagi dirinya, melipatgandakan pahalanya serta memujinya.

Humaid berkata: Nabi Ayyub AS menjalani ujian tersebut selama lapan belas tahun.

Al-Suddi berkata: Dagingnya mulai berjatuhan sehingga tidak tersisa sedikit pun selain tulang dan urat. Isterinya sentiasa menaburkan abu sebagai alas tidurnya.

DOA NABI AYUB AS

Baginda telah berdoa dan doa tersebut telah dinukilkan di dalam al-Quran:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Maksudnya: Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayyub, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: “Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani”. (Surah al-Anbiya’: 83)

Doa baginda telah diperkenankan oleh Allah. Allah telah memperlihatkan limpah rahmat-Nya dan pemeliharaan-Nya terhadap para anbia’ (nabi-nabi) dalam setiap ujian yang ditimpa kepada mereka seperti ujian kesakitan kisah Nabi Ayyub as. Baginda berdoa dengan hanya menyebut tentang keadaan penyatkit dirinya dan menyeru-nyeru sifat Allah yang Maha Pengasih antara semua pengasih.

Baginda juga tidak memohon kepada Allah agar mengubah keadaan dirinya malah bersabar atas ujiannya itu. Baginda juga tidak memohon apa-apa permintaan kerana menjaga adab sopan santunnya terhadap Allah. Menurut tafsir Fi Zilal menyatakan bahawa Nabi Ayyub merupakan antara contoh yang terbaik dalam kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian, tidak gelisah dan tidak cemas dalam menanggung kesakitan.

ALLAH MEMAKBULKAN DOANYA

Maksudnya: Maka Kami perkenankan doa permohonannya, lalu Kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta Kami kurniakan kepadanya: keluarganya, dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada Kami (supaya bersabar dan mendapat balasan baik). (Al-Anbiyaa’ 21:84)

Doanya terus diperkenankan oleh Allah dan baginda dicucuri rahmat-Nya dengan ujian ditamatkan dengan mengangkat penyakit tubuh badannya dan kembali sihat seperti sediakala serta mengembalikan nikmat bekeluarga dengan bilangan yang lebih ramai. Peristiwa ini yang dialami oleh Nabi Ayyub merupakan teladan bagi seluruh manusia dengan pengajaran bahawa kemuncak kesabaran dan adab sopan akan mempunyai kesudahan yang baik-baik daripada Allah taala.

ALLAH MENYEMBUHKAN DENGAN PANCARAN AIR

Maksudnya: (Maka Kami kabulkan permohonannya serta Kami perintahkan kepadanya): ” Hentakkanlah (bumi) dengan kakimu ” (setelah ia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami berfirman kepadanya): ” Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum (bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin) “. (Sad 38:42)

Allah telah memerintahkan baginda untuk menghentakkan tanah dengan kakinya lalu Allah memancarkan mata air derta meemrintahkannya untuk mandi. Maka, hilanglah oenyakit dariapda tubuhnya. Kemudian, Allah memerintahkan mengehntakkan kaki juga untuk meminum air tersebut. Maka, hilanglah seluruh penyakit dalam dirinya. Perbuatan tersbeut telah memberi kesihatan zahir dan batin yang sempurna kepadanya.

Kebiasaanya, ketika baginda keluar membuang hajat atau selesai daripadanya, isterinya akan membantu dengan memegang tangannya sehingga sampai ke tempatnya. Namun, pada hari kejadian penyembuhan tersebut, isterinya  telah terlewat membantunya.

Namun, apabila isterinya sampai di tempat Nabi Ayyub as, baginda telah datang menghampiri isterinya. Isterinya berkata, “Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Apakah engkau telah melihat Nabi Allah yang berpenyakit itu? Demi Allah Yang Maha Kuasa untuk melakukan hal itu, aku tidak melihat seorang lelaki yang lebih mirip dengan selian dirimu, ketika dia masih sihat.” Nabi Ayyub as pun berkata, “Akulah dia.”

SELEPAS PENYEMBUHAN PENYAKITNYA

Maksudnya: Dan Kami kurniakan (lagi) kepadanya – keluarganya, dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna (supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang). (Sad 38:43)

Allah telah mengurniakan Nabi Ayyub nikmat bekeluarga dengan bilangan yang lebih ramai sebagai tanda rahmat daripada Allah. Malah, peristiwa ini wajar menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal agar mereka mengetahui bahawa ganjaran kesabaran ialah kesenangan, jalan keluar dan ketenteraman. Peristiwa tersebut sekali lagi merupakan gambaran rahmat yang Allah limpahkan kepada apra hamba-Nya yang sabar dan reda atas ketentuan dirinya.

SUMPAH NABI AYYUB AS

Menurut tafsir Ibnu Katsir, menurut satu pendapat mengatakan bahawa isterinya telah menjual tali pengekangnya dengan sepotong roti untuk memberi makan kepada Nabi Ayyub as lalu baginda mencela isterinya dan bersumpah bahawa jika Allah Taala menyembuhkan dirinya, nescaya baginda akan memukul isterinya 100 kali. Namun, terdapat pendapat lain bercanggah sebab sumpahan tersebut. Sumpahan tersebut wajib ditunaikan pada zaman tersebut.

Namun, setelah Allah menyembuhkannya, baginda tidak melaksanakan sumpah tersebut atas bakti isterinya yang begitu tinggi terhadapnya.

Dan (Kami perintahkan lagi kepadanya): ” Ambilah dengan tanganmu seikat jerami kemudian pukulah (isterimu) dengannya; dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu “. Sesungguhnya Kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar; ia adalah sebaik-baik hamba; sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan ibadatnya). (Sad 38:44)

Maka, Allah memberikan fatwa untuk mengambil seikat rumput berjumlah seratus helai, lalu dipukulkan kepada isterinya satu kali, cukup untuk memenuhi komitmen sumpahnya dan dengan pukulan tersebut baginda tidak dikira melanggar sumpahnya. Itulah jalan keluar dariapda sumpahnya dan menunaikan nazarnya. Hal ini juga termasuk pembebasan dan jalan keluar bagi orang tang bertakwa dan berserah diri kepada Allah.

3 PERKARA YANG ALLAH PUJI

Nabi Ayyub dipuji oleh Allah di dalam al-Quran dengan 3 pekara iaitu:

  1. Baginda seorang yang sabar
  2. Baginda merupakan sebaik-baik hamba
  3. Baginda sentiasa merujuk dan kembali kepada Allah

Kisah Nabi yang lain

Nabi AdamNabi Idris
Nabi NuhNabi Hud
Nabi SolehNabi Ibrahim
Nabi LuthNabi Ismail
Nabi IshakNabi Yaakub
Nabi YusufNabi Ayub
Nabi Syu’aibNabi Musa
Nabi HarunNabi Zulkifli
Nabi DaudNabi Sulaiman
Nabi IlyasNabi Ilyasa
Nabi YunusNabi Zakaria
Nabi YahyaNabi Isa
Nabi Muhammad

RUJUKAN

  1. Al-quran
  2. Sakit Nabi Ayub AS – Mufti Wilayah Persekutuan
  3. Tafsir Ibnu Katsir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − four =