Skip to content

Nurhannani Juhari

Hannani Juhari merupakan pelajar dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran & Operasi), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Beliau aktif di kampus dengan memegang jawatan sebagai Timbalan Presiden 2, Kelab Sahabat 1Malaysia UTHM. Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.