Skip to content

Fatimah Razali

Siti Fatimah Binti Razali merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana Muda Fiqh dan Usul Fiqh,Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Beliau mempunyai kemahiran mengajar dalam bahasa Arab dan Inggeris. Selain itu, beliau berpengalaman menjadi Reserve Officer Training Unit dan terlibat dalam Syariah Training. Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.