Skip to content

17 Dosa Besar yang Perlu Dihindari

dosa besar

Apakah dosa besar yang dielakkan. Artikel ini akan membahaskan 17 dosa besar yang kita perlu hindari. Sekiranya kita telah melakukannya, kita wajib segera bertaubat. 

Sebelum itu, apakah yang maksudkan dengan dosa besar atau dosa kecil? Apa yang membezakan dua perkara itu? Dan, bagaimana hendak mengklasifikasikan suatu dosa itu sebagai dosa besar? Dan sebaliknya? 

Dosa Besar

Dosa besar dinyatakan secara jelas dalam Surah Asy-Syura ayat 37 dan Surah an-Nisa ayat 31: 

Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji; dan apabila mereka marah (disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka), mereka memaafkannya. (Surah asy-Syura, 37) 

Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan (dosa kecil) kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia (syurga). (Surah an-Nisa ayat 31)

Menurut Tafsir al-Quran al-Azim, Ibnu Abbas berkata, dosa besar ialah dosa bila disebut dalam al-Quran itu diakhiri dengan ancaman, azab, kemurkaan dan laknat. 

Sama dengan apa yang disebut oleh Hasan al-Basri dalam Tafsir al-Quran al-Azim juga, yakni cara hendak mengenal pasti dosa besar itu haruslah suatu ayat tersebut diakhiri dengan balasan neraka. 

Ini merupakan salah satu cara yang diajarkan kepada kita. Sebab, terdapat hadis yang secara langsung menyebut suatu perbuatan itu sebagai dosa besar. 

Contohnya, Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim: 

Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apakah ia? Rasulullah menjawab, “Syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina.” 

Ini merupakan hadis yang memberitahu dosa besar secara langsung. 

Baik, apakah 17 dosa besar yang perlu kita jauhi? 

17 Dosa Besar

1. Syirik kepada Allah 

Allah berfirman dalam Surah an-Nisa ayat 48: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apa jua), dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut aturan syariat-Nya). Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.

Syirik ialah menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah ini telah melakukan dosa besar menurut ayat di atas. Dosanya tidak akan diampuni selagimana dia berlaku syirik. 

Untuk bertaubat, dia harus tidak menyekutukan Allah terlebih dahulu. Esakan Allah. Barulah selepas itu boleh bertaubat dan diampunkan dosa oleh Allah. 

2. Melakukan sihir atau bersubahat dengan sihir

Sihir merupakan antara dosa besar yang disebut sebagai 7 dosa besar oleh Rasulullah. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni mengatakan sihir sebagai jampi atau mantera yang luar daripada landasan Islam, ia dibaca lalu memohon pertolongan syaitan untuk mendatang hasil tertentu. 

3. Membunuh tanpa sebab yang sah 

Membunuh tanpa sebab yang sah merupakan satu dosa besar. 

Menurut Surah al-Maidah ayat 32: 

..barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. 

Pembunuhan yang sah ialah antaranya pembunuhan dalam peperangan fi sabilillah.

4 . Mengamalkan riba

Riba merupakan tambahan yang tidak adil dalam apa-apa transaksi kewangan. Contohnya, peraturan bunga dalam insurans dan sebagainya. 

5. Memakan harta anak yatim 

Allah berfirman dalam Surah an-Nisa ayat 10: 

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka; dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

Memakan harta anak yatim untuk kepentingan diri merupakan perbuatan yang zalim dan berdosa besar. 

6. Lari ketika peperangan 

Lari daripada medan peperangan yang memerlukan kita untuk berjuang adalah dosa besar. Sekiranya kita lari kerana takut atau sengaja, maka itu dikira dosa besar. Sengaja hendak lari, ia dosa besar. 

7. Menuduh perempuan yang baik melakukan zina

Allah berfirman dalam Surah an-Nur ayat 4: 

Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. 

Orang yang menuduh perempuan baik berzina boleh dikenakan 80 kali sebatan. Disebabkan ancaman berkenaan, perbuatan ini dikira termasuk dalam dosa ini. 

8. Berterusan melakukan dosa atau maksiat

Dosa yang dilakukan berterusan akan mematikan hati lalu memperbanyakkan dosa sedia ada. 

Allah berfirman dalam Surah an-Nisa ayat 14: 

Dan barangsiapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya seksa yang menghinakan.

Dengan itu, kita wajib sentiasa bermuhasabah diri dan bertaubat kepada Allah. 

9. Tidak takut dengan azab Allah

Allah berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 44: 

…Kerana itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit (murah). Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Tidak takut kepada Allah akan mengakibatkan manusia terus berbuat maksiat dan tidak memikirkan dosa pahala. 

10. Berputus asa dengan rahmat Allah 

Allah melarang hamba-Nya berputus asa dengan rahmat-Nya dalam Surah az-Zumar ayat 53: 

Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

11. Sumpah palsu

Sumpah palsu ialah kata-kata dusta ketika bersumpah. Sama ada untuk menjatuhkan orang lain atau menyelamatkan diri sendiri. 

Terdapat satu hadis mengatakan: 

Seorang Arab Badwi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah dosa-dosa besar itu?” Baginda SAW menjawab, “Menyekutukan sesuatu dengan Allah.” Dia bertanya lagi, “Kemudian apa?” Baginda SAW menjawab, “Kemudian derhaka kepada kedua ibubapa.” Dia bertanya lagi, “Kemudian apa?” Baginda SAW menjawab, “al-Yamin al-Ghamus (sumpah dusta secara sengaja).” Aku bertanya, “al-Yamin al-Ghamus itu?” Baginda SAW menjawab, “(Sumpah palsu) yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim”. (Riwayat Bukhari)

12. Berdusta 

Menipu boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuklah dalam perniagaan. 

Allah berfirman dalam Surah al-Mutaffifin ayat 1: 

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). 

13. Khianat amanah dan memungkiri janji 

Rasulullah bersabda: 

Tiada iman bagi orang tidak memegang amanahnya dan tiada agama bagi orang tidak dapat dipegang janjinya. (Riwayat Ahmad)

Khianat pada amanah dan memungkiri juga merupakan salah satu sifat orang munafik

14. Meminum arak 

Allah berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 90

Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.

Berjudi juga termasuk dalam dosa besar satu peringkat dengan arak. 

15. Berzina

Allah berfirman dalam Surah al-Isra ayat 32: 

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. 

Sekiranya mendekati pun Allah sudah beri amaran, apatah lagi pada perlakuannya. 

16. Mencuri dan merompak 

Allah berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 38-39: 

Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah.

17. Derhaka kepada ibu bapa 

Allah berfirman dalam Surah al-Isra ayat 23: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Kesimpulannya

Demikian merupakan 17 dosa besar yang wajib kita hindari agar kita menjadi orang Islam yang bertakwa. Dosa-dosa ini boleh diampunkan selagimana kita bersungguh-sungguh dalam taubat kita. 

Rujukan

  1. Maksud Dosa Besar – Mufti Wilayah Persekutuan
  2. Dosa Syirik Tiada Pengampunan – Berita Harian
  3. Hukum Membunuh Manusai Menurut Al-Quran – Akurat
  4. Terlanjur Bersumpah Palsu: Apa Perlu dilakukan – Mufti Wilayah Persekutuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 − 1 =