ALL POSTS BY: Hashilah Hamid

Nur Hashilah Binti Abd Hamid merupakan seorang pelajar dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam dan Kewangan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau mempunyai kemahiran dalam bahasa Arab. Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS