Aemy Elyani

Aemy Elyani Mat Zain merupakan Pensyarah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Beliau juga merupakan graduan lulusan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Perbandingan Agama (UIAM) dan Ijazah Sarjana Usuluddin dan Falsafah (UKM). Kini beliau sedang melanjutkan pengajian dalam ijazah Kedoktoran (PhD) dalam Peradaban Islam Institut Islam Hadhari, UKM. Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.

Dakwah Rasulullah

Pengajaran Daripada Metode Dakwah Rasulullah Membantu Keberkesanan Dakwah Masyarakat Majmuk

Menyampaikan dakwah merupakan satu perkara yang menjadi satu kelaziman bagi umat Islam seluruh dunia. Atas tuntutan di dalam al-Quran mengenai sebaik-baik umat adalah mereka yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar menjadikannya satu gagasan besar yang sebati kepada umat Islam. Malahan dilengkapi lagi dengan galakan daripada Rasulullah saw supaya menyampaikan walaupun satu …

Pengajaran Daripada Metode Dakwah Rasulullah Membantu Keberkesanan Dakwah Masyarakat Majmuk Read More »

Santuni Kepelbagaian Dengan Berhikmah Melalui Tuntutan Agama

Santuni Kepelbagaian Dengan Berhikmah Melalui Tuntutan Agama

Dunia pada hari ini semakin terdepan dan mengharungi arus modenisasi. Begitu juga, masyarakat dunia yang turut terkesan dengan arus modenisasi ini, bahkan mereka juga hidup di tengah kemajmukan agama, bangsa dan budaya. Dalam konteks yang lebih khusus, negara Malaysia turut tidak terkecuali berhadapan dengan modenisasi dan juga sifat kemajmukan pada rakyat Malaysia tidak dapat dinafikan …

Santuni Kepelbagaian Dengan Berhikmah Melalui Tuntutan Agama Read More »