Skip to content

Aemy Elyani

Aemy Elyani Mat Zain merupakan Pensyarah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Beliau juga merupakan graduan lulusan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Perbandingan Agama (UIAM) dan Ijazah Sarjana Usuluddin dan Falsafah (UKM). Kini beliau sedang melanjutkan pengajian dalam ijazah Kedoktoran (PhD) dalam Peradaban Islam Institut Islam Hadhari, UKM. Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.