Skip to content

Pengajaran Daripada Metode Dakwah Rasulullah Membantu Keberkesanan Dakwah Masyarakat Majmuk

Dakwah Rasulullah

Menyampaikan dakwah merupakan satu perkara yang menjadi satu kelaziman bagi umat Islam seluruh dunia. Atas tuntutan di dalam al-Quran mengenai sebaik-baik umat adalah mereka yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar menjadikannya satu gagasan besar yang sebati kepada umat Islam. Malahan dilengkapi lagi dengan galakan daripada Rasulullah saw supaya menyampaikan walaupun satu ayat juga sebagai suntikan semangat buat umat Islam agar terus menyampaikan risalah Islam itu walaupun hanya satu ayat.

Sehubungan itu juga kisah-kisah perjuangan dakwah para rasul terdahulu menghadapi kaum mereka daripada pelbagai kepercayaan dan pegangan menjelaskan dinamikanya pendekatan dakwah yang dilalui sejak zaman berzaman. Daripada 25 orang nabi yang bermula dengan nabi Adam as dan berakhir dengan Rasulullah saw, pendekatan dakwah mereka adalah berbeza mengikut situasi dan sasaran dakwah yang ditumpukan. Malahan jika dikecilkan lagi skop dakwah antara Rasul ulul Azmi yang terdiri daripada Nabi Muhammad saw. Nabi Isa as, Nabi Musa as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Nuh as, pendekatan dakwah mereka juga adalah pelbagai meskipun mesej dakwah mereka adalah sama iaitu menyeru kepada kalimah Tauhid.

Kita cuba lihat bagaimana metode dakwah Rasulullah saw yang terdiri daripada dua fasa iaitu di Mekah sebelum baginda berhijrah dan keduanya fasa hijrah baginda ke Madinah. Kedua fasa ini adalah berbeza yang mana di Mekah, merupakan negeri kelahiran baginda saw dan semestinya masyarakat lebih mengenali keturunan dan perwatakan baginda saw yang berbeza dengan Madinah merupakan satu negeri agak baru kepada baginda, apatah lagi masyarakat Madinah mengenali rapat baginda saw. Baginda saw telah disinonimkan dan dikenali sebagai al-Amin atas perwatakan baginda yang bersifat benar dan telah kepercayaan masyarakat jahiliah Mekah ketika itu. Satu peristiwa yang berlaku di kota Mekah sebelum baginda diutuskan sebagai nabi di mana terjadi kebanjiran di sana yang memerlukan kepada peletakan semula Hajar Aswad ke tempat asal dan di situ berlaku perselisihan antara kabilah-kabilah untuk memastikan siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad ke tempat asal sehinggalah masing-masing bersetuju menjadikan nabi Muhammad saw pada ketika itu untuk memutuskan wakil-wakil kabilah untuk peletakan Hajar Aswad dan sekaligus menyelesaikan masalah itu. Secara asasnya jelas kelihatan bagaimana masyarakat jahiliah Mekah ketika itu begitu menghormati nabi Muhammad saw dan baginda telah mendapat kepercayaan mereka.

Namun begitu, apabila baginda saw diutuskan sebagai nabi dan rasul dan episod dakwah bermula iaitu menyampaikan risalah Tauhid, baginda tidak terus menyampaikan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Di sinilah terserlah lah bagaimana kebijaksanaan metode dakwah baginda yang hidup dalam keadaan majoriti masyarakat semenanjung Arab ketika itu masih berada dalam kegelapan dan jahiliah. Dalam konteks dakwah baginda saw di Mekah, terserlah strategi dan metode dakwah itu mempunyai tiga fasa iaitu secara bersembunyi atau sulit, secara terang-terangan kepada kaum dan kabilah di Mekah dan secara global kepada masyarakat dari luar Mekah yang mengunjungi Mekah.

Baginda saw memulakan dakwahnya dengan menyampaikan kebenaran secara tersembunyi hampir tiga tahun. Dakwah baginda pada awalnya memfokuskan kepada mereka yang terdekat dengan baginda seperti isteri, kaum kerabat dan sahabat-sahabat terdekat. Antara orang-orang terawal yang beriman dengan baginda saw ialah isteri baginda, Khadijah binti Khuwailid ra, sepupu baginda, Ali bin Abi Talib, bekas hamba, Zaid bin Harithah, sahabat karib, Abu Bakar As-Siddiq ra dan hamba, Bilal bin Rabah. Selain itu, rumah sahabat iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam telah berperanan sebagai markaz atau pusat dakwah pertama ketika itu di mana tempat baginda saw menyampaikan dasar dan wahyu Islam kepada para sahabat.

Seterusnya fasa kedua dakwah baginda saw di Mekah yang menjangkaui hampir 7 tahun iaitu secara terang-terangan yang mana baginda memulakan dakwah secara terangan ini setelah turunya wahyu daripada surah al-Hijr: ayat 94 yang bermaksud “Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu)dan berpalinglah daripada orang yang musyrik”. Pada tempoh ini pelbagai ujian dan cabaran yang baginda saw tempuhi dalam usaha dakwahnya, antaranya ketika di Bukit Sofa, baginda saw menyeru kepada kaum Quraisy supaya beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Usaha dakwah baginda bukan sahaja ditolak tetapi baginda juga menghadapi ancaman dan dipaksa menghentikan usaha dakwah itu. Namun semua itu tidak mematahkan semangat dan gagasan dakwah yang ingin disampaikan ketika itu yang mana mesej dakwah yang utama adalah seruan kepada ketauhidan Allah SWT dan melenyapkan kesyirikan yang berleluasa di Mekah.

Malahan, baginda saw bersama para sahabat meneruskan perjuangan dakwah tanpa menoleh ke belakang. Dalam masa yang sama juga, baginda saw meluaskan lagi usaha dakwah di Mekah iaitu dengan menyasarkan dakwah Islamiyyah kepada sebaran umum khususnya pada musim haji iaitu kepada orang-orang dari luar seperti Madinah yang masuk ke Kota Mekah untuk mengerjakan haji. Sedikit demi sedikit dan secara tidak langsung dakwah baginda yang berfokus kepada kota Mekah tersebar ke peringkat lebih luas di luar Mekah apabila baginda mengadakan perjumpaan dengan orang Yathrib melalui perjanjian Aqabah I dan perjanjian Aqabah II sebelum baginda berhijrah ke Madinah.

Berdasarkan ringkasan perjalanan dakwah baginda saw di Kota Mekah memberikan satu gambaran jelas kepada kita bahawa betapa luasnya metode dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam menyampaikan dakwah. Dalam erti kata lain, metode dan pendekatan ini perlu disusuli dengan teknik dan kebijaksanaan seseorang pendakwah dalam mendepani sasaran dakwah mereka. Jika dilihat daripada sirah dakwah baginda saw di Mekah, beberapa iktibar dan pengajaran yang perlu diambil perhatian kepada seseorang pendakwah di Malaysia yang hidup dalam masyarakat majmuk. Pengajaran-pengajarannya adalah berikut:

  1. Membentuk dan membina rakan sinergi yang terdiri daripada orang-orang yang terdekat seperti rakan baik dan ahli keluarga dalam berdakwah serta mempunyai misi dan fikrah yang jelas terhadap risalah dakwah yang disampaikan.
  2. Bergerak dalam satu kumpulan atau satu jemaah lebih baik daripada bergerak secara individu kerana apa saja cabaran yang dilalui dapat diatasi dengan baik dan saling melengkapi antara satu sama lain.
  3. Mesej dakwah yang utama dan mengambil tempoh masa yang lama bagi mengukuhkan akidah dan kefahaman Islam sasaran dakwah adalah seruan kepada akidah yang benar atau menTauhidkan Allah SWT dalam segala aspek kehidupan sebelum menjelaskan kepada mesej-mesej yang lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − six =