Skip to content

Adab Sebelum Tidur Yang Anda Perlu Tahu

adab sebelum tidur

Apakah adab sebelum tidur yang sunnah? Artikel ini akan membincangkan adab-adab yang boleh diamalkan sebelum tidur sesuai dengan sunnah nabi.

Pengenalan

Apabila kita mengucapkan syahadah, bukan mengiktiraf Allah sebagai Tuhan yang Esa lalu menafikan tuhan-tuhan lain. Kedua, kita mengiktiraf Rasulullah sebagai pesuruh Allah. Rasulullah berperanan untuk menyampaikan agama kepada kita dengan cara mengajar secara lisan, tunjukkan dengan perbuatan dan seterusnya. Sa’d Bin Hisyam bertemu dengan Aisyah RA dan bertanya tentang akhlak Rasulullah Aisyah menjawab, “Sesungguhnya akhlak Nabi SAW itu adalah al-Quran.” (Hadis riwayat Muslim)

Apakah itu Akhlak?

Imam an-Nawawi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan akhlak Nabi itu al-Quran dalam Syarah Muslim. Maksudnya, baginda beramal dengan al-Quran, beradab dengan al-Quran dan mengamalkan tilawah yang baik terhadap al-Quran. Tambahan pula, al-Quran mengiktiraf akhlak baginda dalam Surah al-Qalam ayat 4 dan Surah al-Ahzab ayat 21:

Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung.” (Surah al-Qalam ayat 4)

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Surah al-Ahzab ayat 21)

Al-Quran mengiktiraf dan memuji akhlak Rasulullah. Selain itu, al-Quran menganjurkan kita untuk mengikut akhlak baginda kerana ia merupakan teladan yang baik. Rasulullah bukan sekadar berakhlak dengan Allah dan sesama manusia, bahkan baginda mempunyai adab-adab yang khusus dalam aktiviti harian seperti tidur, berjalan, makan dan sebagainya.

Apakah itu adab dan akhlak?

Adab berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud perbuatan baik, kesantunan, bermoral dan seangkatan dengannya. Akhlak pula merupakan kata jamak kepada khuluq yang bermaksud tabiat, kelakuan, perangai dan tingkah laku Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam diri manusia sehingga tidak memerlukan pertimbangan fikiran untuk berbuat sesuatu. Maksud mudahnya, akhlak ialah apa yang telah kita biasa lakukan. Jika kita biasa mengumpat dan mencarut, maka itulah akhlak kita. Begitulah dengan yang lain.

Kadang, kita terkeliru dengan istilah etika. Etika ialah kod moral yang dipegang oleh manusia berdasarkan logik akal. Dasarnya, ia sama dengan akhlak kerana menyentuh tentang isu tingkah laku. Tetapi, sumbernya berbeza. Akhlak berdasarkan al-Quran dan Sunnah manakala etika berdasarkan logik akal.

Adab yang diamalkan oleh Rasulullah sebelum tidur

Ada beberapa adab yang diamalkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Adab-adabnya adalah seperti berikut:

1. Berwuduk

Rasulullah bersabda, “Apabila engkau hendak mendatangi tempat tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan solat.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Rasulullah menggalakkan kita untuk mengambil wuduk sebelum nak tidur sepertimana kita mengambil wuduk sebelum mendirikan solat. Qadi Iyadh menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Ikmal al-Mu’lim, “Hadis itu terdapat tiga sunnah. Salah satunya berwuduk untuk tidur kerana dibimbangi Allah mematikannya tanpa taharah (tanpa dalam keadaan bersuci). Seterusnya supaya mimpinya benar serta jauh daripada permainan syaitan dalam mimpinya dan yang menakutkannya.  Ketiga, jika dia mati, maka akhir amalannya di dunia adalah bertaharah serta zikrullah.

Kepentingan berwuduk sebelum tidur ialah supaya sekiranya kita mati dalam tidur, kita mati dalam keadaan suci. Kedua, supaya kita terhindar daripada mimpi-mimpi yang tidak baik. Ketiga, sekiranya kita mati, kita mengakhiri nyawa dengan amalan bersuci iaitu berwuduk.

2. Kibaskan tempat tidur

Rasulullah bersabda, “Sekiranya salah seorang daripada kamu mendatangi tempat tidurnya, hendaklah dia mengambil (memegang) bahagian dalam kainnya, kemudian mengibas tempat tidurnya dengan kain tersebut serta sebutlah nama Allah (iaitu membaca Bismillah), kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya.

Imam an-Nawawi menjelaskan hadis ini dalam Syarah Muslim, tujukan kita kibaskan tempat tidur kita supaya tidak ada benda-benda yang berbahaya di tempat tidur kita seperti ular dan sebagainya. Setiap kali kita kibas itu pula, disunatkan untuk membaca bismillah.

3. Tidur di sebelah rusuk kanan

Rasulullah bersabda, “Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Ini merupakan sunnah nak tidur. Baringlah mengadap kanan.

4. Membaca empat qul

Rasulullah menggalakkan kita membaca Surah al-Kafirun, Surah al-Ikhlas, Surah al-Falaq dan Surah an-Nas sebelum tidur.

Rasulullah bersabda, “Bacalah Surah al-Kafirun kemudian tidurlah engkau di penghujung ayatnya kerana dia melapaskanmu dari kesyirikan.” (Hadis riwayat Abu Daud)

Daripada Aisyah RA, “Apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniupkan pada telapak tangan sambil membaca Qul Huwallahu Ahad (Surah al-Ikhlas) dan mu’awidzatain (Surah an-Nas dan al-Falaq), kemudian beliau mengusapkan pada wajah dan seluruh tubuh. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu.” (Hadis riwayat Bukhari)

Apabila kita membaca 3 qul, hendaklah kita mengusap wajah dan seluruh tubuh kita.

5. Membaca ayat Kursi

Rasulullah bersabda, “Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat Kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi.” (Hadis riwayat Bukhari)

Membaca ayat Kursi akan membuat kita terlindung daripada gangguan syaitan.

6. Membaca doa tidur

doa sebelum tidur

Cara baca: Bismikallahumma ahya wa’a muutu

Maksudnya: Dengan namaMu ya Allah, aku dihidupkan dan dimatikan (Hadis riwayat Bukhari)

Kesimpulan

Rasulullah mengamalkan adab yang baik-baik untuk menguruskan hal ehwal kehidupan. Wajarlah kita mencontohi baginda dalam meniru adab-adab yang digalakkan dan ditunjuk oleh baginda.

Rujukan

  1. Akidah dan Akhlak Islam – Mohd Nasir Omar & Ibrahim Abu Bakar
  2. 10 Sunnah Nabi SAW Jelang Tidur yang Kerap Diabaikan – Republika.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − ten =