Skip to content

Hukum Makan Ikan Belacak. Boleh atau Tidak?

hukum makan ikan belacak

Apakah hukum makan Ikan belacak? Artikel ini akan membincangkan berkenaan hukum makan ikan belacak. Adakah ia dibenarkan dalam islam atau tidak.

Pengenalan

Allah berfirman dalam Surah al-An’am ayat 145:

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Allah mengharamkan kita untuk memakan bangkai, daging babi, najis dan haiwan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Selain itu, halal dimakan.

Jangan kita khuatir, sebab segala yang diharamkan untuk kita makan itu adalah tidak elok bagi kita. Patutlah kita menjauhkan diri daripadanya. Allah berfirman dalam Surah al-A’raf ayat 157:

“Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk.”

Bagaimana pula dengan makanan laut?

Allah berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 60:

“Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut (air), dan makanannya.”

Dr. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan perkara ini dalam Halal dan Haram dalam Islam bahawa setiap haiwan yang hanya hidup dalam air sahaja dihalalkan untuk makan.

Rasulullah bersabda:

“Dihalalkan ke atas kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah: Dua jenis bangkai: iaitu ikan dan belalang, dan dua jenis darah: iaitu hati dan limpa” (Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

Maksudnya, ikan walaupun bangkai pun boleh dimakan. Asalkan ia merupakan haiwan yang hanya hidup dalam laut. Bukannya dua alam dan lain-lain.

Hukum memakan belacak, halal atau haram?

Hukum memakan ikan belacak adalah halal dan harus. Sebab, ini merupakan ikan yang hidup di laut dan ikan ini hidup satu alam sahaja. Bahkan, bangkainya pun boleh dimakan. Ada yang mengatakan ikan belacak ini hidup dua alam, sebenarnya tidak.

Belacak boleh timbul di permukaan air seolah-olah hidup dua alam. Nama yang lebih popular digunakan di Malaysia ialah ikan tembakul. Ini merupakan nama lain bagi ikan belacak. Fatwa ini dikeluarkan oleh JAKIM.

Tentang ikan belacak

Di negara seperti Taiwan, ikan belacak biasa dimakan. Terdapat 32 spesis ikan belacak. Ikan ini terkenal dengan kemampuannya hidup di luar air walaupun ikan tersebut merupakan ikan satu alam.

Belacak selamat dimakan. Sesetengah pelancong mengatakan bahawa belacak lebih sedap rasanya berbanding belut. Belacak biasanya dipanggang sebelum dimakan. Ikan ini boleh dimakan sehingga ke kepalanya.

Haiwan dua alam

Seperti yang kita tahu, haiwan dua alam haram dimakan dalam mazhab Syafie. Bukan mazhab ini sahaja, mazhab Hanbali juga berpandangan sedemikian. Tidak ada dalil yang secara langsung mengharamkan memakan haiwan dua alam. Jadi, bagaimana haiwan ini menjadi haram?

Menurut satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah melarang untuk membunuh katak. Dari sini, dikiaskan katak dengan haiwan-haiwan yang hidup macam katak, iaitu dua alam.

Dalam Surah al-Maidah ayat 60:

“Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut (air), dan makanannya.”

Menurut ulama yang mengkiaskan dengan katak tadi, maka haiwan yang hidup dua alam tidak termasuk dalam ayat surah al-Maidah ayat 60 ini. Rasulullah bersabda:

“Apa yang Allah halalkan di dalam Kitab-Nya, maka ia adalah halal. Dan, apa yang Allah haramkan, maka ia adalah haram. Manakala apa yang didiamkan oleh-Nya, maka ia adalah dimaafkan. Oleh itu, terimalah kemaafan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan lupa sedikitpun.” Kemudian Rasulullah membaca ayat: “Dan Tuhanmu tidak pelupa.” (Riwayat al-Hakim)

Ulama yang mengkiaskan dengan katak, maka dalil ini digunakan untuk mengharamkan haiwan dua alam sekali.

Apakah contoh haiwan dua alam yang haram dimakan? Contohnya, buaya.

Kesimpulan

Belacak bukan haiwan dua alam, maka ia harus untuk dimakan.

Rujukan

  1. AL-KAFI #853: HUKUM MEMAKAN MAKANAN LAUT DAN PENYU
  2. Halal dan Haram dalam Islam – Dr. Yusuf al-Qaradawi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =