Skip to content

Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

perkara membatalkan iman

Apakah perkara yang membatalkan iman? Dalam artikel ini akan dibahaskan perkara-perkara yang membatalkan iman seseorang.

Pengenalan

Sepertimana yang kita tahu bahawa iman ialah percaya dalam hati, ucap dengan lisan dan bukti dengan amalan. Namun, terdapat beberapa perkara yang boleh merosakkan iman kita lalu membatalkan iman kita. Kita patut perbaharui iman dengan taubat dan amal-amal kebaikan. Jadi, marilah kita terokai topik. 

Terdapat satu hadis yang sangat popular dalam kalangan masyarakat Islam. Pada satu hari, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah dan meletakkan tangan ke atas paha baginda. Banyak perkara yang ditanya dan dijawab oleh Rasulullah sendiri. 

Salah satu soalannya, Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis ini: 

Jibril bertanya kepada Rasulullah, “Khabarkan kepada aku tentang iman.” Baginda menjawab, “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 

Sepertimana yang kita telah pelajari sejak dari sekolah rendah, rukun iman itu ada 6 iaitu: 

 1. Beriman kepada Allah
 2. Beriman kepada malaikat
 3. Beriman kepada kitab 
 4. Beriman kepada Rasul 
 5. Beriman kepada hari akhirat 
 6. Beriman kepada qada’ dan qadar 

Kesemua ini harus dibuktikan dengan tiga kaedah iaitu: 

 1. Percaya dalam hati: Maknanya, kita harus benar-benar yakin dalam hati bahawa Allah itu tunggal, Rasulullah membawa ajaran yang benar dan sebagainya. 
 2. Ikrar dengan lisan: Kita perlu ucapkan kepercayaan kita itu, contohnya mengucap dua kalimah syahadah melalui lisan kita. 
 3. Beramal: Seterusnya, apabila kita percaya kepada Allah, Rasul, Kitab dan lain-lain, kita wajiblah mengamalkan apa yang disuruh untuk membuktikan keimanan kita seperti solat lima waktu. 

Tidak ada akan sempurna iman kita tanpa salah satu daripada tiga kaedah ini. 

Namun begitu, terdapat beberapa perkara yang kita perlu waspada supaya kita tidak terjatuh ke dalam situasi yang boleh merosakkan iman kita. Dan yang paling bahaya, membatalkan iman kita. 

Mari kita teroka pula perkara-perkara yang boleh membatalkan iman kita. 

Perkara-perkara yang boleh membatalkan iman 

1. Syirik 

Seseorang yang banyak berbuat dosa, dia masih lagi dikategorikan sebagai beriman, tetapi fasik. Walaupun begitu, menjadi fasik tidak membatalkan iman seseorang. Terdapat satu perkara yang boleh, yakni berbuat syirik. 

Apa itu syirik? 

Syirik ialah menyekutukan Allah. Percaya Allah itu tidak tunggal, sebaliknya ada tuhan-tuhan lain atau dewa-dewa lain yang sama-sama memerintah dunia dan akhirat. 

Hal ini melanggar sifat Allah yang paling utama, iaitu esa. Allah itu Maha Esa. Maka, barangsiapa yang menafikan keesaan Tuhan, dia sudah berbuat syirik kepada Allah. Dengan itu, terbatallah iman dia. 

Allah berfirman dalam Surah al-Zariyat ayat 51: 

Dan janganlah kamu adakan Tuhan yang lain bersama Allah (dalam kepercayaan kamu). 

Ayat ini merupakan larangan Allah secara langsung kepada perbuatan syirik. 

Jenis Syirik

Syirik sebenarnya mempunyai 2 kategori, yakni syirik besar dan syirik kecil.

Syirik besar ialah taat kepada selain Allah lalu menafikan keesaan Tuhan secara terang dan jelas. Contohnya, berdoa kepada tuhan atau dewa selain Allah, dan sebagainya. 

Syirik kecil pula ialah menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Syirik kecil lebih halus sifatnya. Contoh syirik kecil ialah riyak. Riyak ialah perbuatan melakukan ibadat bukan untuk Allah, namun untuk menunjukkan kepada manusia semata-mata. 

Syirik kecil tidaklah membatalkan iman seseorang, namun ia merupakan satu dosa besar. 

Tetapi, syirik besar menggugurkan iman dan akidah seseorang. Hal ini, pelaku wajib bertaubat dan meninggalkan segala kesyirikan. 

Berbuat syirik ini juga boleh berlaku melalui lisan, hati, dan perbuatan. Lisan contohnya, mengucapkan perkara syirik seperti pengakuan tuhan lain selain Allah dan sebagainya. 

2. Khurafat 

Menurut Pejabat Mufti Sabah: 

Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Sebenarnya khurafat merupakan salah satu bentuk syirik kerana pokok kepada khurafat ialah percaya selain daripada kuasa Allah. 

Contoh khurafat ialah jampi-jampi yang menyimpang daripada ajaran Islam seperti mantera memanggil jin dan sebagainya. Orang yang mengamalkan perkara ini, terbatallah imannya. Gugurlah akidahnya. 

Dr. Yusuf al-Qaradawi berkata, jampi itu dibolehkan dengan beberapa syarat, seperti kandungan bacaan mestilah daripada al-Quran dan Sunnah, percaya bahawa hanya Allah yang akan menyembuhkan suatu penyakit dan sebagainya. 

3. Murtad 

Murtad ialah keluar daripada agama. Seseorang yang sudah tidak lagi percaya kepada agama Islam dan mengambil keputusan untuk keluar daripada agama ini telah murtad. 

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 217: 

Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini memberitahu kepada kita kesan kepada orang yang murtad. 

4. Sihir

Sihir ialah pemujaan dengan syaitan untuk meminta pertolongannya dalam mencapai sesuatu. Sifat sihir ini selalunya tidak logik. Ia melibatkan alam ghaib seperti jin dan iblis. Pelaku sihir akan melakukan beberapa ritual untuk meminta pertolongan makhluk-makhluk tersebut. 

Sihir juga merupakan salah satu daripada dosa besar. Rasulullah bersabda: 

“Jauhilah tujuh jenis dosa besar yang membinasakan.” Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu?” Sabda Baginda, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada perang dan menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina.”

Melakukan sihir bukan sekadar dosa besar, namun membatalkan iman dan akidah seseorang. Pelaku yang mengamalkan sihir tidak percaya kepada kekuasaan Allah sebaliknya tunduk kepada kuasa ghaib yang lain untuk memohon pertolongan. 

Untuk keinginannya itu tercapai, maka pelaku wajib mentaati “kuasa ghaib” tersebut yakni jin, iblis dan lain-lain. Amalan ini jelas membatalkan iman seseorang. 

5. Munafik 

Allah berfirman dalam Surah al-Nisa’ ayat 145: 

Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

Orang munafik ialah orang yang tidak percaya langsung kepada Islam bahkan menentangnya walaupun zahirnya nampak Islamik atau beragama Islam. 

Pengajaran 

Kita mestilah terus belajar tentang agama Allah sehingga iman kita benar-benar kukuh dan kita mempunyai hujah untuk setiap perkara di dunia ini. Ia juga membantu kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang membatalkan iman. 

Kesimpulan 

Terdapat beberapa perkara yang boleh membatalkan iman seseorang iaitu syirik, sihir, khurafat, murtad dan munafik. Setiap perkara ini boleh dilakukan secara dalam hati, lisan mahupun perbuatan. Kesan kepada terbatal iman adalah neraka. 

Rujukan 

 1. Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali. (2015). Perbahasan Akidah Islam. Pustaka Salam.
 2. Panduan Mengenali Khurafat dan Azimat. (2017). Pejabat Mufti Sabah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − eight =