Skip to content

Ajwad Shafie

Ajwad bin Mohd Shafie merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau pernah dilantik sebagai Presiden, Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia USIM dan memenangi tempat Juara Tazkirah (Pengucapan Awam) MYDAIE (Kategori Universiti). Penglibatan beliau dalam Aku Muslim sebagai penulis adalah sebagai satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.