Skip to content

Hadis Qudsi (Penerangan Lengkap)

hadis qudsi

Apakah itu hadis qudsi? Artikel ini akan membincangkan berkenaan hadis qudsi dan penerangan berkenaan hadis ini.

Pengenalan 

Sebelum kita mengetahui dan memahami Hadis Qudsi ( الحديث القدسي ), kita terlebih dahulu memahami apakah yang dimaksudkan dengan “Hadis” itu sendiri.

Kebiasaannya apabila disebut sebagai hadis ianya didefinisikan sebagai setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkhabaran Baginda atau perbuatan atau sifat serta perakuan Baginda SAW, dan juga setiap perkhabaran dari sahabat serta tabiʿīn. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis.

Walaubagaimanapun, lafaz hadis tanpa dikaitkan dengan sesiapa maka ianya adalah hadis Baginda SAW yang dikenali sebagai Hadis Marfūʿ ( الحديث المرفوع ). Jika ianya dikaitkan dengan sahabat atau tabiʿīn maka sama ada ianya hadis Sahabat yang dikenali sebagai Hadis Mawqūf ( الحديث الموقوف ) atau hadis Tabiʿīn yang dinamakan sebagai Hadis Maqṭūʿ ( الحديث المقطوع ).

Perbincangan berkaitan Hadis Marfūʿ, Hadis Mawqūf, Hadis Maqṭūʿ dan Hadis Qudsi adalah berkaitan pembahagian hadis pada sudut siapa yang ucapkan lafaz hadis tersebut atau kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Sama ada ianya disandarkan kepada Nabi SAW atau Sahabat atau Tabiʿīn ataupun Allah SWT.

Definisi Hadis Qudsi

Hadis Qudsiy didefinisikan sebagai hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian Baginda SAW menyandarkannya pula kepada Allah SWT. 

Ianya dinamakan sebagai Hadis Qudsiy kerana bertujuan memuliakan Allah SWT. Hal ini kerana ianya disandarkan kepada Allah dan dalam pada masa yang sama Qudsiy itu bermaksud suci dan agung.

Jadi Hadis Qudsiy itu mestilah lafaznya datang dari Nabi SAW. Akan tetapi makna hadis tersebut datang daripada Allah SWT. Ini kerana Hadis Qudsiy disandarkan kepada Allah tetapi bukanlah lafaznya daripada Allah sehingga sama dengan ayat-ayat al-Quran.

Contoh Hadis Qudsiy yang populer adalah seperti hadis riwayat ِ Abu Hurairah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً “

Maksudnya: Telah bersabda Nabi SAW: Allah SWT berkata “aku ini menurut sangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersama dengannya jika dia mengingati aku, jika dia mengigati aku dalam dirinya maka aku mengingatinya dalam diriku, jika dia mengingati aku ketika dalam suatu perkumpulan maka aku mengingatinya dalam perkumpulan yang lebih baik dari itu, jika dia mendekati aku sebanyak sejengkal maka aku mendekatinya sehasta, jika dia mendekati aku sehasta maka aku mendekatinya sedepa, jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan maka aku mendatanginya seakan dalam keadaan berlari” (Disepakati riwayatnya oleh al-Bukhari dan Muslim)

Perbezaan Antara Hadis Qudsiy Dengan Hadis Nabi Dan Al-Quran

Antara perkara yang terpenting dalam perbahasan Hadis Qudsiy adalah perbezaannya antara al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

Beza antara Hadis Qudsiy dan al-Quran adalah Hadis Qudsiy lafaznya dari Nabi SAW tapi maknanya dari Allah SWT. Manakala al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah SWT. Kemudian al-Quran boleh dibaca dalam solat manakala Hadis Qudsiy tidak boleh atau tidak sah dibaca dalam solat.

Beza antara Hadis Qudsiy dan Hadis Nabi pula adalah Hadis Nabi lafaz dan maknaya datang dari Baginda SAW sendiri.

Adapun persamaan antara Hadis Qudsiy, Hadis Nabi dan al-Quran adalah semuanya merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Baginda SAW.

Bagi memahami lagi perbezaan antara Hadis Nabi SAW dengan Hadis Qudsiy, boleh kita melihat kepada hadis itu sendiri sebagai contoh.

Contoh bagi Hadis Nabi SAW:

قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: “إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ…”

Maksudnya: Telah bersabda Nabi SAW: “sesungguhnya suatu amalan diterima apabila disertakan dengan niat…” (Disepakati riwayatnya oleh al-Bukhari dan Muslim)

Dapat kita lihat pada hadis tersebut jelas bahawa yang mengucapkannya adalah Baginda SAW dari lafaz Baginda tanpa disandarkan kepada Allah SWT.

Adapun contoh Hadis Qudsiy adalah seperti hadis sebelum ini dari Abu Hurairah:

 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي…”

Maksudnya: Telah bersabda Nabi SAW: Allah SWT berkata: “aku ini menurut sangkaan hambaku terhadapku…” (Disepakati riwayatnya oleh al-Bukhari dan Muslim)

Jelas disini bahawa Baginda SAW menyandarkan hadis tersebut kepada Allah SWT dengan mengatakan “Allah SWT berkata…”. Dalam pada masa yang sama juga lafaznya bukanlah seperti ayat-ayat al-Quran.

Kesimpulan

Konklusinya, Hadis Qudsiy adalah termasuk dalam pembahagian hadis dari sudut kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Ianya bukanlah sama dengan hadis yang lafaz dari Nabi SAW atau sandarannya kepada Nabi SAW. Dan bukan juga ianya daripada ayat-ayat al-Quran. Ianya bertaraf hadis yang maknanya disandarkan kepada Allah SWT.

Rujukan.

  1. Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadith, Dr Nuruddin Itr.
  2. Sahih al-Bukhari
  3. Sahih Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =