Skip to content

Akhlak: Definisi, Contoh dan Kepentingan

akhlak

Apakah itu akhlak? Artikel ini penulis akan membincangkan akhlak dalam Islam secara menyeluruh dan komprehensif.

Maksud Akhlak

Dari segi bahasa, akhlak merupakan kata jamak daripada khuluq yang bermaksud tabiat, gaya hidup, adat, dan sifat semula jadi seseorang atau sekumpulan individu.

Dari segi istilah, Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai “Akhlak merupakan suatu hal ataupun situasi kejiwaan yang mendorong seseorang insan melakukan sesuatu perbuatan dengan senang tanpa berfikir dan perencanaan yang rapi.

Menurut pernyataan Ibnu Miskawaih di atas, akhlak ialah suatu perbuatan yang spontan. Perbuatan tersebut telah tertanam dalam diri kita sehinggakan kita tidak perlu berfikir panjang untuk melakukannya. Kalau kita sudah biasa mencarut dan bercakap sesuatu yang tidak baik, maka itulah akhlak kita.

Imam al-Ghazali juga bersetuju dengan definisi Ibnu Miskawaih tentang akhlak. Namun, beliau melakukan sedikit penambahan. Contohnya, pada Imam al-Ghazali, ilmu itu tidak ada kaitan dengan akhlak seseorang. Maksudnya, jika seseorang itu berilmu, itu tidak bermakna bahawa dia itu berakhlak ataupun tidak.

Amnya, Ibnu Miskawaih dan Imam al-Ghazali sama-sama bersetuju bahawa akhlak itu merupakan sikap yang telah tertanam dalam diri seseorang.

Perbezaan Antara Akhlak dan Etika

Perbezaan ketara antara akhlak dan etika ialah:

  1. Akhlak menitikberatkan unsur rohani manakala etika tidak.
  2. Akhlak itu berdasarkan syariat Allah dan akal manakala etika hanya berdasarkan akal dan logik semata-mata.
  3. Akhlak mempunyai sifat yang tetap dan tidak berubah manakala etika itu sentiasa berubah-ubah. Maksudnya, apabila akhlak itu berpaksikan al-Quran dan Sunnah, maka terdapat sifat yang tetap dinyatakan dalam al-Quran dan Sunnah itu. Berbeza dengan etika, ia hanya berpaksi kepada logik manusia sedangkan logik manusia ini berubah-ubah. Ada yang melihatnya baik, ada yang melihatnya tidak baik.

Sumber Perbuatan Baik dan Buruk

Akhlak tidak membincangkan perbuatan baik dan buruk, namun akhlak memanifestasikan perbuatan baik atau buruk. Perbuatan baik dan buruk itu ditentukan oleh syariat dan akal.

Menurut syariat, antara perbuatan baik yang perlu ditanamkan dalam akhlak kita itu ialah bersabar, beramanah, bercakap benar, syukur, ikhlas, menunaikan janji, bersih dan seterusnya. Semua perbuatan ini disampaikan oleh Allah menerusi firman-Nya.

Contohnya, Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 153:

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dalam ayat ini dengan nyata Allah menyuruh kita untuk bersabar kerana Allah sentiasa bersama dengan orang yang bersabar. Maka, akhlak kita perlu menanamkan sifat sabar sesuai dengan firman Allah di atas.

Terdapat juga syariat menekankan perbuatan yang buruk seperti riak, tipu, khianat dan seterusnya.

Allah berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 41:

Wahai rasulullah! Janganlah engkau menanggung dukacita disebabkan orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran, iaitu daripada orang yang berkata dengan mulutnya: Kami tetap beriman, padahal hatinya tidak beriman.

Ayat ini menceritakan orang munafik yang mulutnya mengatakan dia beriman, namun hatinya tidak. Ini merupakan perbuatan berdusta. Perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk antara yang ditekankan dalam al-Quran.

Justeru, benarlah syariat ada mengajarkan kita tentang perbuatan yang baik dan buruk. Dengan itu, wajiblah menanam sifat baik dalam diri kita dan membuang sifat buruk supaya kita diredai Allah.

Selepas itu, perbuatan baik buruk juga ditentukan oleh akal. Contohnya, menjaga disiplin di jalan raya, membasmikan kemiskinan, makan rasuah dan sebagainya.

Semua ini boleh ditentukan baik dan buruknya berdasarkan akal. Akal pasti mengiktiraf kebaikan menjaga disiplin di jalan raya dan menolak makan rasuah.

Akhlak Mahmudah dan Akhlak Mazmumah

Sekarang kita akan membincangkan sifat akhlak itu sendiri. Di atas, kita telah membincangkan nilai suatu perbuatan dan baik buruknya.

Umumnya, akhlak ada dua jenis: Akhlak yang terpuji (mahmudah) dan akhlak yang terkeji (mazmumah).

Akhlak mahmudah adalah segala akhlak yang menurut syariat Islam seperti menjaga amanah, bertanggungjawab, bersembahyang lima waktu, membayar zakat dan sebagainya.

Manakala, akhlak mazmumah adalah segala akhlak yang melanggar syariat Islam termasuklah takabbur, riak, minum arak, berzina dan sebagainya.

Kepentingan Akhlak

Akhlak merupakan pakaian yang paling indah untuk dihiaskan kepada manusia. Terdapat beberapa kepentingan akhlak untuk dihayati bersama:

1. Akhlak dapat membina kesejahteraan dan kebahagiaan.

Semua manusia sukakan kebaikan dan membenci kejahatan. Untuk merealisasikan ini, setiap manusia perlu mempunyai akhlak mulia. Dengan itu, manusia akan bahagia dalaman dan luaran.

Krisis yang wujud di tengah-tengah masyarakat hari ini adalah disebabkan buruknya akhlak. Gejala sosial, makan rasuah, menunggang agama dan sebagainya. Semua ini berlaku kerana terdapat krisis yang lebih besar, yakni akhlak.

2. Cerminan kepada rohani

Akhlak kita menggambarkan segala perlakuan dalam hati. Maka, tidak wujudlah istilah mulut jahat namun hati baik. Sedangkan, jikalau hatinya baik, maka mulutnya juga mesti baik.

Orang yang bertakwa akan menghasilkan perlakuan yang baik-baik. Orang yang bersabar akan bercakap yang baik-baik. Begitulah seterusnya.

3. Melahirkan masyarakat hebat

Rasulullah itu berjuang dengan akhlak meskipun baginda diancam, dikecam dan segala macam lagi perkara buruk yang dilakukan kepada baginda. Kehebatan tamadun Islam ketika zaman baginda adalah hasil daripada akhlak baginda yang sangat mulia.

4. Mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah 

Terlampau banyak suruhan dan perintah Allah dalam al-Quran untuk kita berakhlak mulia seperti bersabar, bersyukur dan seterusnya.

Kesimpulan

Akhlak ialah tabiat yang tertanam dalam diri seseorang. Terdapat akhlak yang terpuji dan terkeji. Semua ini ditentukan oleh syariat dan akal manusia. Akhlak yang mulia akan membawa kita ke syurga.

Rujukan

Mohd. Nasir Omar & Ibrahim Abu Bakar. (2010). Akhlak dan Akidah Islam. Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =