Skip to content

10 Adab Berjual Beli Menurut Syariat Islam

adab berjual beli

Apakah adab berjual beli menurut syariat Islam? Dalam artikel ini, penulis akan membincangkan 10 adab berjual beli.

Pengenalan

Sebelum itu, marilah kita sama-sama pelajari kembali, apa itu jual beli dalam Islam.

Jual beli merupakan akad antara dua pihak yang menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Mesti ada yang dijual, dan mesti ada yang dibeli. Pembelian itu juga mesti berlaku dengan syarat-syarat tertentu seperti perjanjian, harga, barang yang dipindah milik dan sebagainya.

Apa hukum jual beli?

Hukumnya harus.

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 275:

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan, “Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba.” Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

Apa pula itu riba? Perkara ini akan dibincangkan sebentar nanti.

Adab Berjual Beli

Mari kita mulakan dengan 10 adab berjual beli:

1-Niat yang ikhlas

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Niat merupakan perkara yang paling utama dalam setiap urusan manusia. Seorang manusia itu perlu berniat baik terhadap Allah dan juga sekalian makhluk di bumi.

Sebab, amalan kita perlu mulia dalam dua aspek: Hablumminallah dan habluminannas. Hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan manusia.

2- Tidak menipu

Selepas niat yang ikhlas dan murni, maka ia membawa kepada perkara nombor dua, iaitu tidak menipu. Orang yang mempunyai niat yang suci tidak akan dikotori dengan perbuatan yang mungkar.

3- Adil dalam sukatan

Ini berlaku kepada dua pihak, penjual dan pembeli. Penjual tidak boleh menipu lalu menyukat timbangan dengan tidak adil lalu ingin mengaut keuntungan.

Sama juga dengan pembeli. Ia tidak boleh membayar dengan harga yang tidak setimpal dengan produk yang dibeli. Tidak boleh mengambil kesempatan atas bisnes orang lain.

Bacalah Surah al-Mutaffifin ayat 1 hingga 4:

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan),

Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup,

Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)?

4- Berterus terang

Untuk mengelakkan daripada berlakunya jual beli yang kabur, maka setiap pihak perlu berterus terang dengan akad jual beli tersebut. Apakah produknya? Berapakah sukatannya? Berapakah harganya? Semua ini perlu jelas.

Tidak berterus terang akan membawa kepada jual beli yang tidak mencapai kepuasan setiap pihak sedangkan Islam menjaga hak setiap pihak.

Penjual perlu berterus terang tentang produk yang dijual. Jangan sorok apa-apa. Contohnya, produk itu sudah rosak, tetapi dia tetap berdiam diri tidak mahu pembeli tahu.

Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ia seperti menipu dan berlaku zalim.

5- Bertutur dengan sopan

Akhlak merupakan tunjang kepada perlakuan seorang muslim. Jadi, setiap akad jual beli, perlu dikawal akhlak dan adabnya.

Bertanyalah dengan baik kepada penjual. Hormatilah penjual. Jangan sergah dia melalui telefon.

Ini boleh berlaku antara dua pihak yang tidak sama taraf. Seorang kaya dan seorang penjual kedai runcit misalnya. Orang yang kaya itu ada kecenderungan untuk berlaku tidak sopan kepada penjual kerana dia menganggap darjatnya lebih tinggi.

Status sosial kita tidak menjadikan kita lebih mulia. Akhlak kita menggambarkan jiwa kita.

6- Berpakaian sopan

Contohnya situasi di kedai. Setiap pihak perlulah berpakaian sopan untuk menguruskan jual beli berkenaan. Janganlah memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. Urusan jual beli merupakan urusan yang formal.

Maka, urusan formal memerlukan etika pemakaian yang sopan. Apatah lagi kita sebagai orang Islam, perlulah menutup aurat.

7- Jangan jual dan beli barang yang haram

Barang yang haram adalah seperti arak, dadah dan sebagainya. Barang-barang ini merupakan barang yang membahayakan dan dilarang bagi orang Islam.

Allah berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 90

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kejayaan.

8- Menjaga kualiti barang

Sebagai penjual, ia harus sentiasa memastikan barang yang dijual itu merupakan barang yang berkualiti. Jual beli ini bukan sekadar memindahkan hal milik suatu barangan, tetapi memindahkan manfaat.

9- Reda dan puas hati

Untuk memastikan suatu jual beli itu berlaku dengan lancar dan baik, ia mesti mencapai keredaan dua pihak. Maknanya, perjanjian atau akad itu perlu mencapai kata sepakat.

Tanpa keredaan salah satu pihak, maka jual beli tersebut tidak akan mencapai keadilan dan keadilan merupakan unsur terpenting dalam muamalat Islam.

10- Elak daripada riba

Riba dari segi bahasa ialah lebihan atau tambahan. Ia boleh berlaku dalam jual beli dan pinjaman. Pinjaman yang ada riba ialah pinjaman yang memerlukan bayaran lebih daripada jumlah yang dipinjam.

Jual beli yang ada riba pula ialah jual beli yang tidak adil sukatan produknya. Ada lebih yang dibayar sedikit. Maka, “lebih” itu ialah riba.

Rujukan

1. Zulkifli Mohamad al-Bakri. Al-Fiqh Al-Manhaji: Muamalat dan Kewangan Islam dalam Fiqh Asy-Syafi’i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + fourteen =